Foto 1 Havråtunet

Arrangement Karmsund folkemuseum

Film på museet | Havråtunet

Bli med til Osterøy!

Dato: Lørdag 6. februar kl.13:00

Åpningstider: Tirsdag- fredag: kl. 11.00-15.00
Lørdag- søndag: kl. 12.00-15.00
(mandager stengt)

Sommeråpent fra 20. juni 2023:
Tirsdag-søndag: kl. 11.00-16.00

Sted: Karmsund folkemuseum Skåregata 142

Pris: 50/70 barn gratis

Havråtunet på Osterøy er i dag en del av Museumsenteret i Hordaland.  Gjennom aktiv gårdsdrift bevarer museet i dag bygningene, kulturlandskapet og kunnskapen om gamle arbeidsmetoder. Havrå er et karakteristisk vestlandsk klyngetun med boliger og driftsbygninger i tillegg til andre bygg som kvernhus, naust, og utløer.

I 1950 ble det laga en dokumentarfilm om Havråtunet, som viser livet i et avstengt lite norsk bygdesamfunn. Folket på gården, brukte fremdeles gamle arbeidsmetoder innenfor jordbruket. Bli med på en reise i tid og flott naturomgivelser.

Foto: Havråtunet. Fotograf: Mittet & Co. AS, 1978. Nasjonalbiblioteket /

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20161215_00110_NB_MIT_FNR_28406_C

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss