Foto 260

Aktuelt Haugalandmuseet

Fredagsgløtt fra samlingene!

Torgene har vært sentrale elementer i alle byer. Her kunne bønder fra omkringliggende strøk selge blant annet landbruksprodukter, og slik ble mat og andre varer fordelt ut til byens innbyggere.

Dato: Januar 2023

Omstrukturering av dagligvarehandelen og sentralisering av alle ledd fra produksjon til utsalg førte til at den tradisjonelle torghandelen nesten forsvant fra byene. De siste årenes økte fokus på miljø og bærekraft har ført til ny torghandel, i litt endrete former. Bondens marked (etablert 2003) og Reko- ringen (etablert 2017), og lørdagsmarkedene i Byparken, Haugesund, er eksempler på nye salgskonsepter som minner om den gamle torghandelen.  

Bildet av torghandelen på Landmannstorget er ett av mange foto fra Haugalandmuseet som Haugesund frisklivsentrals fotogruppe har sett på. De har gitt informasjon om alder, hvem som holdt til i husene på bildet og om livet rundt torghandelen. Blant annet vet vi nå hvor bøndene gjorde av hestene sine. De ble leid til Hestetorget/-stallen, der maler Trygve Larsen holdt til. Smågutter likte å ta denne jobben. 

Fotograf: O.J. Hanssen, 1920-åra. Haugalandmuseet