Gamle Haugesund -et undervisningsopplegg for alle

Gamle Haugesund: Et undervisningsopplegg for 4. trinn om grunnleggelsen av Haugesund og bylivet frem til begynnelsen av 1900-tallet. Spennende tekster og bilder gir et godt lokalt innblikk i en svunnen tid. Undervisningsopplegget er utviklet i samarbeid med Haugesund kommune.