019EBvkRxfBUJ

Arrangement Haugalandmuseet

Museumskvarteret – oppfinneren fra Torvastad

I samlingen vår er det ei firkanta torvmaskin, konstruert og produsert av Simon Anderssen fra Storesund på Torvastad. Han skal ha produsert over 400 torvmaskiner i løpet av sitt liv og solgt dem over store deler av Vestlandet.

Dato: 12. september.2023

Tidspunkt: Kl. 12.00

Sted: Wrangellhuset, Sørhauggt. 149

Pris: Gratis

I 1914 deltok han på Norges jubileumsutstilling i Kristiania og mottok diplom for sin torvmaskin. Etter å ha spadd torv i flere hundre år, fikk utnytting av torvmyrer fornyet aktualitet rundt 1900, og spaden ble mange steder erstattet av torvmaskiner.  Grethe Paulsen Vie dukker ned i torvhistorien og forteller blant annet om når torvmaskinene ble tatt i bruk i Norge, og hvorfor Simon Anderssen sine torvmaskiner ble en slik suksess. Møt opp på Museumskvarteret – og hør hele historien!
Torv til tørk på Langåker, Karmøy.
Torv til tørk på Langåker, Karmøy. Foto fra Opplysningsarkivet, O.A. 300, Karmsund folkemuseum.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss