IMG_20220127_152016

Aktuelt Haugalandmuseet

Ny artikkel på Digitalt Museum: Nils Sunds fonografsylindre

Vi presenterer en rekke artikler fra dokumentasjons- og samlingsarbeidet i Haugalandmuseet. Tredje artikkel ut handler om bokhandler Nils Sund og hans fonografruller.

Dato: 2022

Nils Sunds fonografsylindre

For 120 år siden samlet familien Sund seg rundt en fonograf. De sang kjente og kjære folkeviser og julesanger inn i fonografens trakt som ledet ned til en roterende voksrull. Dette nye og spennende apparatet gjorde det for første gang mulig å spille av musikk uten at musikeren var tilstede. Musikk fra alle verdens hjørner kunne nå høres i folks egne stuer.

Bokhandler Nils Sund var tidlig ute med å selge både fonografer og tilhørende sylindre med musikk i sin bokhandel, og fonografen ble raskt populær blant haugesunderne. Familien Sunds egne opptak var nok ikke ment for salg, men de gir oss i dag muligheten til å høre det som var kjære melodier i starten av forrige århundre, som et kikkhull inn i fortiden. Noen av sangene, som Per Spelmann, synges fremdeles, mens andre er glemt av de fleste. I artikkelen «Nils Sunds fonografsylindre» plasseres opptakene i den norske musikkulturen i starten av 1900-tallet. Her er litt julestemning fra Madli (2 ½ år) som synger «Å, jul med din glede», godt hjulpet av faren Nils Sund. Faren avslutter opptaket med «Per Spelmann»: Madli Far 1902 – Haugalandmuseet / DigitaltMuseum

Les hele artikkelen her: https://digitaltmuseum.no/0211813145285/nils-sunds-fonografsylindre