thumbnail 3

Arrangement Karmsund folkemuseum

Søndagsforedrag | Dampskipskaien – En Fugl Fønix opp av asken ved Grethe Paulsen Vie 

Dampskipskaien

Dato: Søndag 19. januar kl. 13:00

Åpningstider: Åpningstider 2024:
01.01-16.06:
Tirsdag-Fredag 11-15 og
Lørdag-Søndag 12-15
(mandager lukket)

17.06-11.08:
Mandag-søndag: 11-15
(sommersesong)

12.08-31.12:
Tirsdag-fredag 11-15
Lørdag-søndag 12-15

Sted: Skåregaten 142 Haugesund

Pris: Voksen billett kr. 70, Honnør/student billett kr. 50, Barn (under 16 år) gratis

Da den nye dampskipskaien kom i 1904, ble dette selve symbolet på noe helt nytt i byens historie. Dette sammen med overgangen fra seil- til dampskip gjorde at Haugesund i løpet av noen få år ble forvandla til en moderne norsk kystby, der en kunne ta imot store rutegående damp- og motorskip. 

Konservator Grethe Paulsen Vie vil fortelle om utviklinga av kaiområdet i overgangen mellom 1800- og 1900-tallet og endringene dette førte med seg for byen.  

 Foto: Den nye kaien i Haugesund i 1905. Flere dampskip er lagt til kai, og passasjerer er på vei til båtene. Bildet er antagelig tatt før det er lagt brostein eller annet fast dekke på kaien. Grus og småstein ligger strødd. Foto: MHB-F_HR_ALB0715Haugesund Rederiforening, Karmsund folkemuseum.  

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss