MHB-F.008537.tif

Aktuelt Haugalandmuseet

Ledig 50% stilling – registrering av romanifolkets kulturminner

Tre engasjement som museumsmedarbeider i deltidsstilling i perioden 01.06-30.11.2021.

Dato: Søknadsfrist 20. mai 2021

Haugalandmuseet er regionmuseum for Nord-Rogaland, med administrasjon i Haugesund sentrum. Museet har 20 ansatte og avdelinger i fem kommuner. 

Engasjementene er knyttet til prosjektet «Romanifolkets kulturminner langs kysten». Prosjektet er støttet av Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne – Kulturrådet.

Prosjektet har som mål å registrere kulturminner som møteplasser, havner, overnattingsplasser og steder med stedsnavn knyttet til romanifolket fra Agder i sør til Møre og Romsdal i nord. Fordi romanifolkets kulturminner sjelden er synlige spor i landskapet har denne nasjonale minoriteten vært usynlige i museums- og kulturminnearbeidet. Med dette prosjektet ønsker vi å sette ytterligere søkelys på de båtreisende og deres kulturminner. Registreringen av de stedene som har betydd mye for romanifolket er svært viktig – det kan bidra til å gi oppvoksende generasjoner kunnskap, opplevelser og identitet knyttet til disse stedene.

Stillingen omfatter:

  • Registrering og dokumentasjon av romanifolkets kulturminner i fylkene Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal. Samarbeid og dialog med romanifolket.
  • Formidling av kulturminnene på digitale plattformer

Kvalifikasjoner:

  • Det søkes en person med kjennskap til romanifolket, deres kultur- og historie, og/eller utdanning på høyskole/universitetsnivå, med fag og kjennskap til kulturlandskap/kulturmiljø, og/eller kultur- og historiefag.
  • God IKT- kompetanse
  • Norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

  • Har gode samarbeidsegenskaper
  • Gjennomføringsevne
  • Evne til å jobbe selvstendig
  • Positiv, initiativrik og serviceinnstilt

Andre krav:

  • Den som ansettes må har førerkort, klasse B og disponere egen bil

Arbeidstid:

Mandag-fredag, innenfor kjernetiden mellom 08 og 16.

Arbeidssted/oppmøtested:

Karmsund folkemuseum, Skåregt. 142, Haugesund. En kan, etter avtale, ha andre arbeidssteder/oppmøtesteder. En del reising må påregnes. Reiseutgifter dekkes av arbeidsgiver.

Søknad:

Søknadsfrist: 20.05.2021

Send søknad til:

post@haugalandmuseet.no

Kontaktperson for stillingen:

Grethe Paulsen Vie, konservator og avdelingsleder samlingsforvaltning
Mobil. 481 52 509. E-post: gpv@haugalandmuseet.no

Hjemmeside:

https://www.haugalandmuseet.no