Museumsmedarbeider 80% stilling

Spennende sesongjobb på Arquebus krigshistorisk museum

Haugalandmuseet er regionmuseum for Nord-Rogaland, med administrasjonen er i Haugesund.
Museet har 20 ansatte og flere avdelinger i seks kommuner.

Arquebus krigshistorisk museum er en stor severdighet med 2000 m² utstilling og mer enn 6000 utstillinggjenstander. Museet er en betydelig turistattraksjon med stort potensiale. Vi har nå ledig stilling som

Museumsmedarbeider 80% stilling Arquebus krigshistorisk museum 15. april – 15.oktober

Stillingen omfatter:

  • Resepsjon- og salgsarbeid
  • Vask og renhold
  • Praktisk formidlingsarbeid
  • Utarbeidelse av materiell for undervisning og informasjon for besøkende
  • Kunnskapsoppbygging rundt museets utstillinger og andre verdenskrig på Haugalandet
  • Registrering og dokumentasjon av museets gjenstander
  • Øvrige aktuelle arbeidsoppgaver knyttet til den løpende virksomheten ved museet

Det søkes en person med historiefaglig utdanning på bachelor eller masternivå med interesse for museumsarbeid og historie. Det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk, og gode IT-kunnskaper. Det må påregnes arbeid både dag og kveld, ukedager, lørdag og søndag.

Arbeidssted:

Arquebus krigshistorisk museum, Gardsvikvegen 20, 5563 Førresfjorden, Tysvær.

Søknad:

Søknadsfrist: 03.03.2020

Send søknad til:

post@haugalandmuseet.no

Kontaktperson for stillingen:

Direktør Mads Ramstad

Telefon: 52709360

Epost: post@haugalandmuseet.no

Hjemmeside:

https://www.haugalandmuseet.no