Tilgjengelighetssymboler

Hva
betyr det?

Rullestol

Bevegelseshemmede

Stedet er tilrettelagt for bevegelseshemmede
Svaksynt Copy

Svaksynt

Stedet er tilrettelagt for svaksynte
Barnevogn

Barnefamilier

Stedet er tilrettelagt for barnefamilier