Restitusjonskammere_2000_88x62x15_silke_tre_div.

Utstilling Haugesund billedgalleri

Annette Koefoed – «UMERKELIGE FORSVINNINGER»

Arrangør: Haugesund kunstforening

Dato: 15. januar - 14. februar

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Voksen billett kr. 70, Honnør/student billett kr. 50, Barn (under 16 år) gratis

Annette Koefoed – UMERKELIGE FORSVINNGER – installasjon, skulptur, maleri

Sal 2

Tittelen på utstillingen: Umerkelige forsvinninger, viser til det skremmende faktum at veldig mye av vår ville natur og våre dyrearter forsvinner år for år selv om vi ikke merker det til daglig.  Vill natur er ikke lenger så vill som vi liker å tenke at den er. Mens vi før forstod natur som noe ekte og opprinnelig utenfor vår kontroll, er det nå mulig å forandre, manipulere selv de minste bestanddeler i både dyr og planter – uten at vi vet konsekvensene av dette – det kan bli både veldig bra og veldig dårlig.

Vinteren 2015/16 hadde Annette Koefoed et studieopphold på Cité des Artes i Paris. For kunstneren ble det gamle Naturhistoriske museet, som bl.a. rommer en kjempestor samling skjeletter og fortidsdyr, en betydningsfull hendelse. Det å stå foran alle disse skjelettene som en gang hadde vært levende dyr, ga henne en overveldende følelse av å være en del av den lange rekken av historiske hendelser, hvor blandingen av katastrofer, mutasjoner og tilfeldigheter har preget verden, utviklingen, og hver enkelt organisme. Koefoed opplevede seg selv som en overlever og en del av denne helheten og utviklingsrekken.

Siden har hun mer bevisst enn før jobbet med tematikker som forsvinnende artsmangfold. Hun har også blitt inspirert av bøkene til Anne Sverdrup Thygesen, særlig om hvor viktig det er å bevare vill natur og opprettholde et naturmangfold. Thygesen skriver bl.a. «Du og jeg er innvevd i naturens flettverk, mye tettere enn du tror. Naturen, med sine mengder av små og lite synlige organismer, er det som holder deg oppe, som holder livet ditt sammen – selv i vårt moderne urbane liv.»

Høsten 2019 startet Koefoed med et prosjekt som skulle vies til rødlista insekter. Det viste seg å være en uendelig mengde av dem. Etterhvert bestemte hun seg for å konsentrere seg om nattsommerfugler som hun synes, høyst ufortjent, har kommet i skyggen av de beundrede dagsommerfuglene. Etterhvert som prosjektet skred fram begynte det å leve sitt eget liv og handler nå ikke om en spesiell gruppe insekter eller dyr som er utryddingstruet, men mere å gi form til en poetisk påminnelse om truslene som verdens ville dyr og natur er utsatt for; en påminnelse om de ‘umerkelige’ forsvinningene som skjer hele tiden, men som vi ikke registrerer.

Med små og store arbeider, detaljer i forskjellige materialiteter og strukturer, variasjoner i teknikk og romlighet håper kunstneren å kunne vekke en nysgjerrighet og en sanselighet som vi kanskje ikke så ofte tar oss tid til å kjenne på. Likevel vil dette komme til uttrykk både i hvert enkelt arbeid, og i helheten de inngår i, fordi tilknyttingen til natur og økologiske prosesser er en fellesnevner. Annette Koefoed ser derfor utstillingen mer som én helhetlig installasjon.

Koefoed har bakgrunn som skulptør og har flere offentlige kunstprosjekter på Vestlandet, bl.a. utenfor Bergen politikammer, og Bu- og rehabiliteringssenteret i Leirvik, Stord. Til denne utstillingen viser hun arbeider som ligger i grenselandet mellom skulptur, tekstil og maleri. Det blir både bilder på veggen og installasjoner på gulv.

Les mer om Annette Koefoed: http://www.annettekoefoed.com/

 

Følg Haugesund kunstforening på Facebook

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss