Rødt stabbur foran landlig natur
Ikon åpningstider Ikon priser Ikon finn veien Ikon bestill omvisning Ikon kalender Ikon kontakt

Vindafjordmuseet

Ny utstilling om Natostasjonen på Lysenuten.

Velkomen til sommarope museum i juli! Ope torsdagar og sundagar kl. 12:00-16:00.

Husa på tunet har QR kode der du kan lese om historikken til bygningane våre.

Vindafjordmuseet har ope heile sommaren. Her kan du gå på kulturhistorisk vandring i samlinga, gjere kjekke aktivitetar ute eller berre lytte til fuglesongen i fred og ro. Me har og tilbod til dei minste gjennom Barnas museumsstafett.

Museet er forma som eit bygdetun med røykstove, stabbur, kvernhus, steinhoggarbu og driftsbygning. På tunet finn du også kommunen sin siste telegrafstasjon, som ein av dei einaste i distriktet.

Museet  har fokus på lokal handverks- og næringshistorie, då særleg tradisjonar knytta til skipsbygging. Her finn du ei rik samling av gjenstandar frå arbeids- og kvardagsliv, modellar av seglskuter frå vervartida og ei boksamling frå Det Vigedalske Læseselskab.

Museet har jamnlege temadagar og bålpanne på tunet. Museet samarbeidar og med Vikedal Roots Music festival om utearrangement. Det finst og bålpanne.

Vindafjordmuseet omfattar skulemuseet i Skjold, i Ersland gamle skulestove. Skulemuseet er ope i samband med skulebesøk og arrangement. Ta gjerne kontakt for å avtale nærare.

Ikon åpningstider

Åpningstider

Sundagsope våren 2024: 18. februar, 17. mars, 28. april, 26. mai og 16. juni, kl. 12:00-15:00

Museet er sommarope kvar torsdag og sundag i juli månad: kl. 12:00-16:00

Ikon priser

Priser

Vaksenbillett: kr. 70
Student-/honnørbillett: kr. 50
Barn under 16 år: gratis

Ikon kontakt

Kontakt

T: 970 09 834 / 52 70 93 60

E-post

Se hva som
skjer hos oss

Finn veien