Rødt stabbur foran landlig natur
Ikon åpningstider Ikon priser Ikon finn veien Ikon bestill omvisning Ikon kalender Ikon kontakt

Vindafjordmuseet

Vindafjordmuseet ligg like nordaust for Vikedal sentrum, i Vindafjord kommune. Her kan du få eit lærerikt innblikk i kommunen sin historie og lokale tradisjonar.

Vindafjordmuseet i Vikedal har fokus på lokal handverks- og næringshistorie, då særleg tradisjonar knytta til skipsbygging. Her finn du bl.a. ei rik samling av gjenstandar frå arbeids- og kvardagsliv, modellar av seglskuter frå vervartida og ei unik boksamling frå Det Vigedalske Læseselskab. Museet er forma som eit bygdetun med røykstove, stabbur, kvernhus, steinhoggarbu og driftsbygning, og stor omhu har blitt lagt i gjenreisinga og restaureringa av desse bygga. På tunet er der dessutan gjenreist kommunen sin siste telegrafstasjon, som óg er ein av dei einaste i distriktet. Museet har jamnlege temadagar og historiske spel utandørs i sommarhalvåret.

Vindafjordmuseet omfattar òg skulemuseet i Skjold, i Ersland gamle skulestove. Skulemuseet er ope i samband med skulebesøk og arrangement. Ta gjerne kontakt for å avtale nærare.

Ikon åpningstider

Åpningstider

Tysdag: kl. 08.00-15.00
Torsdag: kl. 08.00-12.00
Museet har sommarope i veke 29,30,31 og 32 - tysdag og torsdag frå kl. 10 -14.
Aktivitetar for born og unge.

Ikon priser

Priser

Vaksenbillett: kr. 70
Student-/honnørbillett: kr. 50
Barn under 16 år: gratis

Ikon kontakt

Kontakt

T: 970 09 834 / 52 76 05 08

E-post

Se hva som
skjer hos oss

Finn veien