Samling

Haugalandmuseet eier og forvalter kunstverk, kulturhistoriske samlinger, fotografier og arkiver. Samlingene er skapt gjennom 100 år med innsamling og forteller om kunst- og kulturhistorie fra Nord-Rogaland og Vestlandet.

De kunst- og kulturhistoriske samlingene er tilgjengelige på Digitalt Museum. Du kan også bli med på en digital historisk vandring! KulturPunkt lar deg oppdage og fordype deg i steder i det kulturelle landskapet rundt deg.

Rutiner for inntak til samlingene
Fotopriser

Bygningssamlingen er bygd opp i løpet av 50 år og omfatter bygninger i hele Nord-Rogaland. Bygningene representerer kystkultur, landbruk, fyrhistorie, arbeid og industri, skipsredere og borgerskap.

Kunstsamlingen har sin bakgrunn i Haugesund Kunstforenings faste samling. Haugesund Billedgalleri har en samling som er rik på verk med tilknytning til Vestlandet og en kunstsamling som omfatter nasjonale og internasjonale kunstnere.

Kulturhistorisk samling har sitt utspring i Bokn bygdemuseum, Hiltahuset, Karmsund folkemsueum, Vindafjordmuseet og Nedstrand bygdemuseum. Samlingene spenner over en periode fra 1500 og fram til i dag, og er unike kilder til Nord-Rogalands historie.

Fotosamlingen er den største i Rogaland og gir unike innblikk i vår historie. Samlingen inneholder både enkeltfotografier fra privatpersoner og fotoarkiver etter profesjonelle fotografer.

Krigshistorisk samling er lokalisert ved Arquebus krigshistorisk museum, og er en stor samling som inneholder gjenstander fra andre verdenskrig og tiden etter 1945.