Personvern og tilgjengelighetserklæring

Informasjon om personvern og cookies på haugalandmuseet.no

HVA ER COOKIES?

Cookies – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene inneholder informasjon som for eksempel innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du logger på med, hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, og hvordan du navigerer mellom de ulike sidene.

Vi bruker følgende cookies på haugalandmuseet.no:

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som blir levert av Google Inc («Google»). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukeren benytter nettstedet. Informasjonen som blir generert av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet blir sendt til Google og lagret på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteten på nettstedet, og for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettsiden og bruk av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom lovgivningen skulle kreve dette, eller i tilfeller der tredjeparter håndterer informasjon på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Haugalandmuseet bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvilket tidspunkt sidene er mest besøkt, og hvordan de besøkende navigerer inne på sidene. Informasjonen som blir lagret er anonymisert.

 

TILGJENGELIGHETSERKLÆRING FOR HAUGALANDMUSEET

KORT FORTALT

  • God kommunikasjon, klart språk og universell utforming er viktig i Haugalandmuseets arbeid i digitale kanaler. 
  • Innholdet på våre nettsider skal være tilgjengelige for alle.

Innhold:

1.0 Hva gjelder denne erklæring for?
2.0 Hvem er ansvarlige for nettstedet?
3
.0 Historikk for nettstedet
4.0 Kontinuerlig arbeid
5.0 Dette prioriterer vi nå
6.0 Status for samsvar med krav
7.0 Testresultater
8.0 Kjente feil
9.0 Gi oss en tilbakemelding!

 1.0 Hva gjelder denne erklæring for?

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for nettstedet til Haugalandmuseet: www.haugalandmuseet.no

Se også personvernerklæringen til Haugalandmuseet

 2.0 Hvem er ansvarlige for nettstedet? 

Det er administrasjonsavdelingen ved museet som har systemansvar for haugalandmuseet.no. Det er godt samarbeid på tvers av de ulike fagavdelingene når det gjelder innhold på nettstedet.

Direktør Mads Ramstad har redaktøransvar for nettstedet.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene, og arbeider for å følge standarden Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1.  Sammen med vår leverandør av nettsideløsningen, Appex, sikrer vi god kvalitet og godt utviklingsarbeid.

 3.0 Historikk for nettstedet

Dagens nettsider ble etablert i 2019. Universell utforming, klarspråk og tilgjengelighet har hele tiden vært sentralt i arbeidet. Vi har fokus på klart og tydelig språk.

 4.0 Kontinuerlig arbeid

Haugalandmuseet har i overkant av 70 000 sidevisninger i året. Nettstedet har nærmere 800 enkeltsider, og det er et omfattende arbeid å holde kvaliteten på ønsket nivå.

Vi har søkemulighet på nettsiden vår. Du kan enkelt forstørre teksten i nettleseren din. Vi tilstreber å legge alternativ tekst på alle bilder.

 5.0 Dette prioriterer vi nå

I 2023 er vår hovedprioritet å sørge for at haugalandmuseet.no er i samsvar med kravene for tilgjengelighet.

Vi skal fortsatt arbeide med å:

 6.0 Status for samsvar med krav

I begynnelsen av 2023 er nettsiden til Haugalandmuseet delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA. At nettsiden er delvis i samsvar, betyr at enkelte deler av innholdet ikke helt samsvarer med kravene.

 7.0 Testresultater

Foreløpig bruker vi gratis testverktøy til å teste de delene av WCAG som lar seg teste med automatiske testverktøy. I tillegg tar vi stikkprøver og tester manuelt.

Vi ser på muligheten av å bruke vår leverandør til utvidet testing eller eksterne leverandører som tilbyr dette i dag.

 8.0 Kjente feil

Vi arbeider for at innholdet på haugalandmuseet.no skal være universelt utformet. På tross av dette vet vi at det kan finnes mangler.

Vi kjenner til at det eksempelvis finnes videoer med kunst og kulturhistorisk innhold som ikke er tekstet eller har tekstalternativ. PDF-dokumenter og andre delte og publiserte dokumenter kan ha mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner.

 9.0 Gi oss en tilbakemelding!

Det hender vi får tilbakemeldinger på innholdet på haugalandmuseet.no. Dette setter vi stor pris på og korrigerer innholdet etter dette.  Dersom det er noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet, ber vi om at du sender en henvendelse til: post@haugalandmuseet.no, eller kontakte nettansvarlig Grethe Lunde Øvrebø, tlf. 52 70 93 60.