Undervisning

Haugalandmuseet har stort fokus på formidling til barn og unge. Våre museer er en glimrende inngangsportal til opplevelser og kunnskap om vår nære og fjerne kunst og kulturhistorie. Museumsbesøk er gratis for barnehager, skoleklasser og andre opplæringsinstitusjoner.

Et museum for barn og unge

Haugalandmuseet har faste formidlingsopplegg, men tilpasser også program og omvisning etter alder og interesser. Bruk museet i tema- og prosjektarbeid, til kurs, idémyldring, workshops og museumsbesøk. Ta kontakt og bestill i dag!

Barnehage: Vi tilbyr eget undervisningsopplegg til barnehagegrupper – både som egne bestillingstilbud og spesialtilpassede besøk.

Småskolen (1.-4. trinn): For mange barn er «museum» et fremmed begrep. Gjennom opplegget «møt museene» tilbyr vi alle førsteklassene i Haugesund en introduksjon til museumsverdenen. Vi har dessuten en rekke spennende program som er tilrettelagt elever i småskolen.

Mellomtrinnet (5.-7. trinn): Etterhvert som elevene  lærer om kultur og historie, vil det være viktig å knytte denne kunnskapen opp mot mer håndfaste opplevelser. Gjennom museumsbesøk forsterker man forbindelsen mellom det som står i bøkene og den verden vi lever i.

Ungdomsskole (8.-10. trinn): Etter læreplanen skal ungdomsskoleelever kunne gjøre rede for kulturelle og samfunnsfaglige forhold ved bruk av historiske kilder. Våre museer tilbyr flere aktuelle program som bidrar til å øke og styrke elevenes kjennskap til lokal kultur og historie.

Videregående skole: Elever på videregående nivå vil kunne ha god nytte av museene som kilde til kunnskap tilknyttet prosjekter og oppgaver. Haugalandmuseet er rikt på ressurser og kildemateriale innen kunst og kultur og representerer en viktig samarbeidsparter for nysgjerrige elever.

GLIMT er Haugalandmuseet sitt  nye undervisningsopplegg tiltenkt grupper med spesielle behov GLIMT invitasjon 20232024 til epost-8 sider

 

Bestilling av undervisningsopplegg

Ta ellers gjerne kontakt med Haugalandmuseet dersom du har spørsmål eller ønsker utfyllende opplysninger om de enkelte tilbudene.

Gå til bestillingsskjema (legg inn din bestilling i feltet «kommentar»)

Nettbaserte undervisningsopplegg

Gamle Haugesund: Et undervisningsopplegg for 4. trinn om grunnleggelsen av Haugesund og bylivet frem til begynnelsen av 1900-tallet. Spennende tekster og bilder gir et godt lokalt innblikk i en svunnen tid. Utviklet i samarbeid med Haugesund kommune.