Undervisning

Haugalandmuseet har stort fokus på formidling til barn og unge. Våre museer er en glimrende inngangsportal til opplevelser og kunnskap om vår nære og fjerne kunst- og kulturhistorie. Museumsbesøk er gratis for barnehager, skoleklasser og andre opplæringsinstitusjoner.

Et museum for barn og unge

Haugalandmuseet har faste formidlingsopplegg, men tilpasser også program og omvisning etter alder og interesser. Bruk museet i tema- og prosjektarbeid, til kurs, idémyldring, workshops og museumsbesøk. Ta kontakt og bestill i dag!

 

Barnehage: Vi tilbyr eget undervisningsopplegg til barnehagegrupper – både som egne bestillingstilbud og spesialtilpassede besøk.

Småskolen (1.-4. trinn): For mange barn er «museum» et fremmed begrep. Gjennom opplegget «møt museene» tilbyr vi alle førsteklassene i Haugesund en introduksjon til museumsverdenen. Vi har dessuten en rekke spennende program som er tilrettelagt elever i småskolen.

Mellomtrinnet (5.-7. trinn): Etterhvert som elevene  lærer om kultur og historie, vil det være viktig å knytte denne kunnskapen opp mot mer håndfaste opplevelser. Gjennom museumsbesøk forsterker man forbindelsen mellom det som står i bøkene og den verden vi lever i.

Ungdomsskole (8.-10. trinn): Etter læreplanen skal ungdomsskoleelever kunne gjøre rede for kulturelle og samfunnsfaglige forhold ved bruk av historiske kilder. Våre museer tilbyr flere aktuelle program som bidrar til å øke og styrke elevenes kjennskap til lokal kultur og historie.

Videregående skole: Elever på videregående nivå vil kunne ha god nytte av museene som kilde til kunnskap tilknyttet prosjekter og oppgaver. Haugalandmuseet er rikt på ressurser og kildemateriale innen kunst og kultur og representerer en viktig samarbeidsparter for nysgjerrige elever.

          GLIMT-Brosjyre-2020     GLIMT er Haugalandmuseet sitt nye  undervisningsopplegg tiltenkt grupper med spesielle behov.

 

Bestilling av undervisningsopplegg

Bestillingstilbud skoleåret 2019-2020 fra Haugalandmuseet (nedlastbar PDF)

En del av tilbudene er tidsavgrensede; dette kommer tydelig frem av tabellene i filen over. I mange tilfeller vil det også bli sendt ut egen invitasjon til skolene/barnehagene i distriktet, knyttet til spesifikke opplegg.

Ta ellers gjerne kontakt med Haugalandmuseet dersom du har sprøsmål eller ønsker utfyllende opplysninger om de enkelte tilbudene.

Gå til bestillingsskjema (legg inn din bestilling i feltet «kommentar»)

 

Nettbaserte undervisningsopplegg

Gamle Haugesund: Et undervisningsopplegg for 4. trinn om grunnleggelsen av Haugesund og bylivet frem til begynnelsen av 1900-tallet. Spennende tekster og bilder gir et godt lokalt innblikk i en svunnen tid. Utviklet i samarbeid med Haugesund kommune.

Nettsidene er også tilgjengelige via nettadressen gamlehaugesund.no.