Om oss

Haugalandmuseet er regionmuseum for Nord-Rogaland, og er en sammenslåing av museene Arquebus krigshistorisk museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet.

Haugalandmuseet AS

Haugalandmuseet AS er regionmuseum og museumsinstitusjon for Nord-Rogaland, og eier og driver syv museer i regionen. Haugalandmuseet satser bredt på bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie. Institusjonen eies av kommunene Utsira, Haugesund, Tysvær, Bokn og Vindafjord. Museets høyeste organ er generalforsamlingen, og vi har et kompetansestyre. Haugalandmuseet er arbeidsgiver for alle ansatte i de syv museene, og vi er en vitenskaplig institusjon med høy kompetanse på kunst- og kulturarbeid.

Hovedfokus i museet er havet, som til alle tider har vært den viktigste leveveien for regionen. Havet er livsnerven. Til inspirasjon for kunstnere, en fluktvei under dramatiske krigsår og kapital til vårt moderne samfunn. Hav, skip og sild er vår kulturarv.

 

Navn/foretaksnavn:
HAUGALANDMUSEET AS
Organisasjonsnummer:
988 525 634
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Revisor:
DELOITTE AS
Stiftelsesdato:
29.08.2005

Styret i Haugalandmuseet AS 2021:

Styremedlem:                                 Varamedlem:
Ingvar Frøyland, styreleder              Arnstein Eek
Linda Merete Høie                             Jan Egil Nes
Hege Hauge Tofte                              Ann Jeanett Sunde Olaussen
Geir Sigbjørn Toskedal                      Hege Haukeland Liadal
Linda Bruås                                         Jon Martin Müller
Johan Rokstad                                     Ingjerd Ellingsen
Johan Aakre                                         Pauline Vik Vestli

Museets styremedlemmer foran gammelt bygg.
Styret 2019: F.v. Geir Toskedal, Ingvar Frøyland, Grethe Paulsen Vie,
Hege Hauge Tofte, Johan Rokstad og Linda Bruås. Astri Furumo var ikke til stede.

Museets planer:

Strategi 2020-2025
Forskningsplan Haugalandmuseet 2020-2025
Kommunikasjonsplan Haugalandmuseet 2020-2025
Plan for samlingsutvikling i Haugalandmuseet 2021
Samlingsforvaltningsplan Haugalandmuseet 2011-2020
Plan for digitalisering i Haugalandmuseet 2021-2022
Formidlingsplan 2021-2025

Årsrapporter:

2020 Årsrapport Haugalandmuseet
2019 Årsrapport Haugalandmuseet