Om oss

Haugalandmuseet AS er museumsinstitusjon for Nord-Rogaland, og eier og driver syv museer i regionen. Haugalandmuseet satser bredt på bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie. Museet eies av kommunene Utsira, Haugesund, Tysvær, Bokn og Vindafjord. Museets høyeste organ er generalforsamlingen, og vi har et kompetansestyre. Haugalandmuseet er arbeidsgiver for alle ansatte i de syv museene, og vi er vitenskaplig institusjon med høy kompetanse på kunst- og kulturarbeid.

Hovedfokus i museet er havrommet, som til alle tider har vært den viktigste leveveien for regionen. Havet er livsnerven. Til inspirasjon for kunstnere, en fluktvei under dramatiske krigsår og kapital til vårt moderne samfunn. Hav, skip og sild er vår kulturarv.