Om oss

Haugalandmuseet er regionmuseum for Nord-Rogaland, og er en sammenslåing av museene Arquebus krigshistorisk museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet.

Haugalandmuseet AS

Haugalandmuseet AS er regionmuseum og museumsinstitusjon for Nord-Rogaland, og eier og driver syv museer i regionen. Haugalandmuseet satser bredt på bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie. Institusjonen eies av kommunene Utsira, Haugesund, Tysvær, Bokn og Vindafjord. Museets høyeste organ er generalforsamlingen, og vi har et kompetansestyre. Haugalandmuseet er arbeidsgiver for alle ansatte i de syv museene, og vi er en vitenskaplig institusjon med høy kompetanse på kunst- og kulturarbeid.

Hovedfokus i museet er havet, som til alle tider har vært den viktigste leveveien for regionen. Havet er livsnerven. Til inspirasjon for kunstnere, en fluktvei under dramatiske krigsår og kapital til vårt moderne samfunn. Hav, skip og sild er vår kulturarv.

 

Navn/foretaksnavn:
HAUGALANDMUSEET AS
Organisasjonsnummer:
988 525 634
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Revisor:
DELOITTE AS
Stiftelsesdato:
29.08.2005

Styret i Haugalandmuseet AS 2023:

Styremedlem:                                    Varamedlem:
Ingvar Frøyland, styreleder                 Arnstein Eek
Målfrid Snørteland                              Ann Jeanett Sunde Olaussen
Geir Sigbjørn Toskedal                       Tove Elise Madland
Linda Bruås
Johan Rokstad
May Britt Vihovde (RFK)                      Pauline Vik Vestly (RFK)
Jan Egil Nes (ansattes repr.)               Madli Hjermann (ansattes repr.)

 

Museets planer:

Handlingsplan Haugalandmuseet 2024
Strategi 2020-2025
Forskningsplan Haugalandmuseet 2020-2025
Kommunikasjonsplan Haugalandmuseet 2020-2025
Plan for samlingsutvikling i Haugalandmuseet 2022
Samlingsforvaltningsplan Haugalandmuseet 2011-2020
Plan for digitalisering i Haugalandmuseet 2021-2022
Formidlingsplan 2021-2025
Krisehåndteringsplan (u.off.)
Sikringsplan (u.off.)

Årsrapporter:

2023 Årsrapport Haugalandmuseet
2022 Årsrapport Haugalandmuseet
2021 Årsrapport Haugalandmuseet
2020 Årsrapport Haugalandmuseet
2019 Årsrapport Haugalandmuseet

Tilgjengelighetserklæring:

Tilgjengelighetserklæring for Haugalandmuseet