Om oss

Haugalandmuseet er regionmuseum for Nord-Rogaland, og er en sammenslåing av museene Arquebus krigshistorisk museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet.

Regionmuseum for Nord-Rogaland

Haugalandmuseet AS er regionmuseum og museumsinstitusjon for Nord-Rogaland, og eier og driver syv museer i regionen. Haugalandmuseet satser bredt på bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie. Institusjonen eies av kommunene Utsira, Haugesund, Tysvær, Bokn og Vindafjord. Museets høyeste organ er generalforsamlingen, og vi har et kompetansestyre. Haugalandmuseet er arbeidsgiver for alle ansatte i de syv museene, og vi er en vitenskaplig institusjon med høy kompetanse på kunst- og kulturarbeid.

Hovedfokus i museet er havrommet, som til alle tider har vært den viktigste leveveien for regionen. Havet er livsnerven. Til inspirasjon for kunstnere, en fluktvei under dramatiske krigsår og kapital til vårt moderne samfunn. Hav, skip og sild er vår kulturarv.