Forskning

Haugalandmuseet er en kunnskapsinstitusjon. Det betyr at ved siden av å bevare og formidle kunst og kultur, skal vi også bidra til ny kunnskap gjennom forskning.

Artikler

Haugalandmuseet er en forsknings og kunnskapsinstitusjon. Her finner du årbokartikler fra 1925 og fram til i dag, informasjon om og rapporter fra dokumentasjonsprosjekter og andre publikasjoner:

Årbøker gis ut annethvert år av Haugalandmuseet, under tittelen «Haugalendingen». Denne årboktradisjonen går tilbake til 1925 og etableringen av Haugesund Museum. Her finner du årbokartikler fra 1935.

Dokumentasjonsprosjekter er separate, prosjektbaserte innsamlinger og dokumentasjonsarbeider.

Publikasjoner inkluderer øvrige artikler og sakspapirer som angår museet og dets fagområder.

 

Forskningsgrunnlag

Grunnlaget for forskningen i museet er samlingene — fotografier, gjenstander, kunstverk, bygninger og arkiv. Gjennom ulike dokumentasjonsprosjekt fremskaffer museet ny kunnskap som kan brukes i forskning. Både Haugalandmuseets egne ansatte og forskere utenfra bruker samlingene som utgangspunkt for videre forskning. Se egen side viet våre kunst- og kultursamlinger.