Forskning

Haugalandmuseet er en kunnskapsinstitusjon. Det betyr at vi ved siden av å bevare og formidle kunst og kultur, også skal bidra til ny kunnskap gjennom forskning.

Artikler

Store deler av forskningsarbeidet tilknyttet museene i haugalandregionen er tilgjengelige i form av forsknings- og historieartikler. Her finner du nedlastbare dokumenter fra årbøker, dokumentasjonsprosjekter og andre publikasjoner:

Årbøker gis ut annethvert år av Haugalandmuseet, under tittelen «Haugalendingen». Denne årboktradisjonen går tilbake til 1925 og etableringen av Haugesund Museum. Her finner du årbokartikler fra 1935 frem til 2010.

Dokumentasjonsprosjekter inneholder separate, prosjektbaserte innsamlinger og dokumentasjonsarbeider.

Publikasjoner inkluderer øvrige artikler og sakspapirer som angår museet og dets fagområder.

 

Forskningsgrunnlag

Grunnlaget for forskningen i museet er samlingene — fotografier, gjenstander, kunstverk, bygninger og arkiv. Gjennom ulike dokumentasjonsprosjekt fremskaffer museet ny kunnskap, som kan brukes i forskning. Både egne ansatte og forskere utenfra bruker samlingene som utgangspunkt for videre forskning. Se egen side viet til våre kunst- og kultursamlinger.

Haugalandmuseet har forøvrig registrert store mengder bilder og andre ressurser på nettstedet Digitalt museum. Disse er tilgjengelige til bruk i forskningsarbeid. Se prisinformasjon.