kunstforeningen HØSTEN 2021 03

Arrangement Haugesund billedgalleri

Årsmøte Haugesund kunstforening

Arr. Haugesund kunstforening

Dato: Onsdag. 8. juni kl. 17:30

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris:

Haugesund kunstforening inviterer til årsmøte onsdag 24. mars kl. 17:00 i Haugesund billedgalleri
Alle medlemmer ønsker velkommen!
Program:
1 Godkjenning av innkalling
2 Valg av ordstyrer og referent
3 Årsberetning
4 Regnskap og budsjett
5 Innkomne saker
6 Valg
Arr. Haugesund kunstforening

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss