Stormflo i Dokken

Arrangement Karmsund folkemuseum

Fagseminar | Klimaendringer og bærekraft i kulturminnevernet

Bli med på et lærerikt seminar om klimaklokt arbeid i kulturminnevernet!

Dato: Fredag 21. oktober kl. 13:00-17:00

Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregt. 142, 5527 Haugesund

Pris: Kr. 350,- pr. person, inkluderer fiskesuppe fra Lothes Mat og vinhus. Påmelding på Ticketco.

Tid: fredag 21.oktober kl. 13.00-17.00

Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregt. 142, Haugesund kommune

Påmelding i Ticketco, innen onsdag 19. oktober.

Pris: kr. 350,- pr. person (inkluderer fiskesuppe fra Lothes Mat og vinhus)

Program:

Havnivåstigning og framtidens klima
I et varmere og våtere klima vil kulturarven vår bli utsatt for nye og kanskje ukjente belastninger. Kulturarv i strandsonen er spesielt utsatt når havnivået stiger. Analyser som er gjort viser at i 2090 vil over 1400 kulturskatter i Rogaland befinne seg i risikosonen for stormflo. Kan vi planlegge for slike hendelser?

Velkommen og innledning v/Grethe Paulsen Vie, konservator, Haugalandmuseet

13:00: Kristin Richter, Forsker II, Bjerknessenteret for klimaforskning:
Havstigning i Norge – det vi vet og det vi ikke vet.

13:40: Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen:
Klimaberedskap og kulturmiljøforvaltning i Rogaland

14:00: Trygve Eriksen, byantikvar, Haugesund kommune:
Springflo – erfaringer fra sjøhusrestaurering på Vibrandsøy i Haugesund

Beinstrekk og kaffepause

Bærekraftig bygningsvern
Bærekraftsfokuset gjør det mer attraktivt å bevare og bruke eldre bebyggelse, fremfor å bygge nytt. Byggeindustrien og drift av bygg står for 15% av nasjonale klimagassutslipp. Det er nå økende fokus på gjenbruk av bygningsmasse fremfor å rive og bygge nytt. Dette er viktig for reduksjon av klimagasser, men det kan også gi svært positive gevinster for kulturminnevern og muligheten for å ivareta stedsidentitet i byer og tettsteder.

14:30: Marte Ringseth Helgeland, arkitekt MNAL, arkitektkontoret Brekke, Helgeland, Brekke AS: Sirkulær arkitekturstrategi!

14:50: Ane Steingildra, kommuneantikvar i Karmøy kommune: Bygningsdellager og delekultur i Gamle Skudeneshavn

15:15: Arne Blix, journalist og redaktør: Notheng – kystens katedraler. Sammen med fotograf Ragnar H. Albertsen har Blix reist langs kysten for å dokumentere de vel femti nothengene som fremdeles er bevart.

16:00: Fiskesuppe på Karmsund folkemuseum

17.00: Åpning av utstillingen Klimaklokt på Karmsund folkemuseum. Forfriskninger!

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss