MHB-F_FM-002237

Aktuelt Haugalandmuseet

Fredagsgløtt fra samlingen!

Portrettfotografier har til alle tider blitt forskjønnet. I dag benyttes filtre innebygd i mobiltelefonen eller fotografen retusjerer fotografiene i et bilderedigeringsprogram. Slik får man et bilde av seg selv, uten rynker, mørke ringer og kviser. På de eldste bildene ser vi gjerne også smil med lukket munn, hvis ikke ville nok tennene også blitt retusjert. Det var først i etterkrigstiden at tannpleie for god tannhelse ble allment utbredt. 

Dato: 2023

I fotosamlingen ser vi mange eksempler på at fotografen har retusjert ansiktet og utstikkende hårstrå på den avfotograferte. Dette er spesielt synlig på glassnegativer. Fotografen Fredrik Thomas Krogh Monclair var en ivrig retusjør. På glassplatene er det vanlig å se små blyantstreker som dekker ansiktet og utstikkende hårstrå. I tillegg til retusjeringen la han ofte på en beskyttende polering over de retusjerte områdene. Dette er trolig gjort med en harpiksblanding.

En utilsiktet, men positiv effekt er et at sølvspeil, en konsekvens av at oksygen bryter ned sølvet i emulsjonen i bildet over tid, ikke har blitt dannet i disse områdene, slik man også ser på bildet. Ved digitalisering av negativene, kommer allikevel blyantstrekene lett til syne, noe som nok er langt unna det skjønnhetsidealet strekene skulle fylle. 

        

Til venstre: Jenny Olsen, 1919 Fotograf: Fredrik Thomas Krogh Monclair og utsnitt i midten. Haugalandmuseet/ MHB-F_FM-1919-2237. Til høyre: emulsjonen på det samme glassnegativet. 

Lenke til fotografiet på Digitalt Museum: Portrett av Jenny Olsen – Haugalandmuseet / DigitaltMuseum