_MG_5886

Aktuelt Haugalandmuseet

Haugalandmuseet avlyser verksteder og enkelte arrangement

Ny runde med nasjonal Korona-dugnad

Dato: 18. november 2020

Regjeringen har kommet med ytterligere restriksjoner og råd knyttet til pandemien, og Haugalandmuseet følger opp med tiltak. Vi avlyser alle åpne verksteder og arrangement der det ikke lar seg gjøre å overholde 1-meters-regelen. 

Det er viktig for museet å delta i den nasjonale dugnaden, og selv om vi søker å holde åpent for publikum så mye som mulig gjennom pandemien, ser vi oss nødt til å avlyse og utsette enkelte arrangementer. Målet er først og fremst å trygge vårt publikum og våre ansatte.

Annonserte verksteder og arrangementer hvor 1-meters regelen ikke kan overholdes avlyses. Publikum bes holde seg løpende oppdatert på våre nettsider.

Les mer om våre smitteverntiltak her: https://haugalandmuseet.no/arrangement/smitteverntiltak-i-haugalandmuseet/