Ebbing, Julie (Norway),Gravgaver, 2019, tresnitt, woodcut, 240 x 240 cm
Kristin Austreid, foto Oddbjørn Erland Aarstad
Axel Rios

Aktuelt Haugalandmuseet

Haugalandmuseet kjøper kunst for 2 millioner

Kulturdepartementet har tildelt Haugalandmuseet ekstraordinære midler til innkjøp av norsk samtidskunst

Dato: 1. februar 2021

Haugalandmuseet ble i 2020, i likhet med 13 andre kunstmuseer i landet, tildelt en ekstraordinær bevilgning fra Kulturdepartementet øremerket innkjøp av kunst, som tiltak i møte med virusutbruddet. Haugalandmuseet er tildelt 2 millioner kroner som skal gå til innkjøp av norsk samtidskunst. Midlene kom med noen få føringer om å kjøpe arbeider av nålevende kunstnere bosatt i Norge. Siktemålet er å stimulere skapende kunstnerisk aktivitet i alle deler av landet.

Haugalandmuseet-Haugesund billedgalleri forvalter og utvikler en samling av i hovedsak norske historiske og samtidige verk. Samlingens hovedtyngde ligger på verk med tilknytning til Vestlandet fra samtiden og de to siste århundrene, samt nasjonale og internasjonale arbeider innen materialgruppen høytrykk (tresnitt, trestikk og linoleumssnitt).

«Vi er veldig glade for de to ekstra millionene til innkjøp av kunst vi har fått fra Kulturdepartementet og kulturminister Abid Q. Raja. Det er fint at ordningen er videreført inn i 2021 slik at vi også kan bruke de tre første månedene til å skaffe mange gode, nye verk til samlingen», sier direktør Mads Ramstad i Haugalandmuseet.

«Haugalandmuseet har ikke et stort innkjøpsbudsjett i utgangspunktet så dette ekstratilskuddet var særdeles kjærkomment. Nå får vi anledning til å kjøpe inn verk av kunstnere som vi har fulgt med på over lang tid, og som er i tråd med strategien for samlingsutviklingen vår.», sier gallerileder Grethe Lunde Øvrebø.

«Vi har valgt å tenke bredde og har kjøpt inn arbeider av kunstnere fra hele landet, fra nord til sør, øst til vest. Alle kunstnerne og verkene har likevel en tilknytning til Vestlandet eller det dreier seg om høytrykkskunst, som er et av satsningsområdene våre. I tillegg har vi lagt vekt på å kjøpe inn verk som reflekterer samtiden og kunstneriske medier og materialer vi ikke har så mye fra før av, f.eks. installasjon, video og performans», forteller gallerilederen.

Nedenfor er en oversikt over hvilke kunstnere museet har kjøpt inn arbeider av pr. 1. februar 2021:

Kristin Austreid (Kopervik/ Bergen), Julie Ebbing (Trondheim), Ragna Misvær Grønstad (Bodø), Annette Kierulf (Bergen), Caroline Kierulf (Bergen), Herman Mbamba (Namibia/ Haugesund), Per Kristian Nygård (Trondheim), Gry Hege Rinaldo (Stavanger), Axel Rios (Chile/ Tysvær), David A. Rios (Colombia/ Bergen), Kristen Rønnevik (Haugesund), Sigmund Skard (Sveio), Morten Jensen Vågen (Haugesund/ Oslo).

Haugalandmuseet AS eier og forvalter kunstverk, kulturhistoriske samlinger, fotografier og arkiver. Samlingene er skapt gjennom 100 år med innsamling og forteller om kunst- og kulturhistorie fra Nord-Rogaland og Vestlandet. Haugalandmuseet har eid og forvaltet Haugesund billedgalleri sin samling siden 2019. Samlingsforvalting og -utvikling av samlingene er viktige arbeidsområder i regionmuseet og skjer i tråd med strategi- og samlingsplaner.