HBH.001678

Utstilling Haugesund billedgalleri

Utstilling | I krig og kjærlighet…

Ekspressiv tresnittkunst fra museets samling!

Dato: 8. juni 2022 - 14. mai 2023

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sommeråpent 2024 (17.06-11.08): Mandag - Søndag 11-15

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Voksen 70,- Honnør 50,-, Barn under 16 år gratis inngang (medlemmer i Haugesund kunstforening og Haugalandmuseets venner - gratis inngang ved framvisning av medlemskort)

I krig og kjærlighet… –utvalg fra Tjørhom-samlingen | Otto Johannessen-salen

8. JUNI 2022 – 14. MAI 2023

 

I 2008 og i 2015 donerte professor i teologi Ola Tjørhom (f. 1953, Stavanger) sin private samling av høytrykk (tresnitt, linoleumssnitt og trestikk) til Haugesund billedgalleri. Donasjonen består av 322 trykk, samt litteratur og informasjonsmateriell. Samlingen er innlemmet i Haugalandmuseet, og har fått navnet Tjørhom-samlingen.

Tjørhom-samlingen rommer nasjonale og internasjonale tresnittkunstnere og et stort mangfold innen både tematikk og teknikk. Det gir muligheter til å presentere stadig nye sider ved samlingen gjennom utstillinger og formidling.

Til denne utstillingen har vi valgt arbeider som på ulikt vis skildrer mennesket som ånds- og følelsesvesen. Følelser kan til tider være svært sterke og veien fra krig til kjærlighet, og omvendt, skremmende kort. Tresnitt-teknikken fordrer ofte et ekspressivt uttrykk og rent motivmessig kan det noen ganger være vanskelig å forstå om et bilde uttrykker gode eller vonde følelser. I slike tilfeller kan tittelen på kunstverket være til hjelp. Andre ganger kan tvetydigheten i bildet være interessant i seg selv og gi rom for en større og rikere opplevelse.

Høytrykk som kunstform

Høytrykket var den trykkemetode som kom tidligst i bruk, men som kunstform har høytrykket variert i omfang og oppmerksomhet. Under Han-dynastiet (200 f.kr.-220 e.kr) i Kina, ble utskårne klebersteinsblokker benyttet til mønstertrykking av stoff. I Europa fra 1400-tallet av, ble tresnittet særlig nyttet i boktrykkerkunsten. Først mot slutten av 1800-tallet fikk tresnittet status som en selvstendig kunstnerisk grafisk teknikk. Vår egen Edvard Munch så muligheter for sitt ekspressive uttrykk i trevirkets egenart og motstand. Haugesund billedgalleri eier fra før av et svært fint tresnitt av Edvard Munch: ”Vampyr”, innkjøpt til samlingen i 1915. Edvard Munch og ekspresjonismen fikk mye å si for tyske kunstnere. Foruten i Norge og Skandinavia har kanskje tresnittet og linosnittet i Europa hatt størst betydning og utbredelse nettopp i Tyskland. 

Litt om teknikken

Tegningen lages på en tre- eller linoleumsplate. Alt som skal være hvitt eller i en annen farge i det ferdige trykket skjæres bort med kniv eller huljern, slik at tegningen som skal ha trykkfarge blir stående i et opphøyet relieff. Hvert motiv kan bestå av flere forskjellige trykkplater som er nøye avpasset til hverandre slik at fargefeltene i det ferdige trykket stemmer. En bred valse med trykkfarge rulles over platen slik at den kun berører og avsetter farge på de opphøyde feltene. Papiret legges oppå platen og presses mot denne. Når papiret løftes av, har man fått et speilvendt avtrykk av tegningen i platen.

 

Verkliste

 1. Ludvig Eikaas
  (1920-2010)
  Skytterdansen, 1954
  tresnitt 
 1. Uta Zaumseil
  (f. 1962, tysk)
  Blått lys, 1994
  fargetresnitt 
 1. Yngve Zakarias
  (f. 1957)
  Skytter, 1988
  fargetresnitt 
 1. Klaus Süss
  (f. 1951, tysk)
  Dressur, 1999
  fargetresnitt 
 1. Niclas Gulbrandsen
  (1930-2013)
  Varmt!, 1975
  tresnitt 
 1. Peter Brandes
  (f. 1944, dansk)
  Aeneas, X. Sang vers 482-485, fra serien «AENEAS», 1992
  fargetresnitt 
 1. Ridley Borchgrevink
  (1898-1981)
  Tiurleik
  , 1950
  tresnitt 
 1. Fridtjof Tidemand-Johannessen
  (1916-1958)
  Dådyr
  , 1958
  fargetresnitt 
 1. Svein Magnus Håvarstein
  (1942-2013)
  Spankulant
  , 1988
  tresnitt 
 1. Ole Sporring
  (f. 1941, dansk)
  Rakettdiskusjon, 1963
  metalltrykk 
 1. Ole Sporring
  (f. 1941, dansk)
  Liten og nevenyttig, 1964
  linoleumssnitt 
 1. Werner Büttner
  (f. 1954, tysk)
  Adam, 1987
  fargetresnitt 
 1. Werner Büttner
  (f. 1954, tysk)
  Eva, 1987
  fargetresnitt 
 1. Josef Scharl
  (1896-1945, tysk/amerikansk)
  Ungt par, 1935
  tresnitt 
 1. Trygve Goa
  (1925-2013)
  Vitnene, 1979
  linoleumssnitt 
 1. Blalla W. Hallmann
  (1941-1997, tysk)
  Protestanter stormer den pavelige høyborg, 1986
  linoleumssnitt 
 1. Richard Sloat
  (f. 1945, amerikansk)
  Urolig farvann, 1985
  tresnitt 
 1. Reidar Rudjord
  (1930-2011)
  Kveld, 1985
  fargetresnitt 
 1. Erwin Heyn
  (f. 1941, fransk)
  Seierssteinene, 1996
  fargetresnitt 
 1. Detlef Willand
  (f. 1935, tysk)
  Gråtende mann, ca. 1989
  tresnitt 
 1. Trygve Goa
  (1925-2013)
  Judas forråder Jesus, «Korsveien-serien», 2000
  linoleumssnitt 
 1. Dag Magne Staurheim
  (f. 1948)
  Det eg har gjev eg deg, 1988
  fargetresnitt

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss