2022_05_04_GN_031 (1)

Aktuelt Haugalandmuseet

Jordens dag 22. april

Haugalandmuseet markerer Jordens dag!

Dato: 22. april 2024

Hvert år den 22. april feirer vi Jordens dag!

Museene er sentrale formidlere av miljøhistorie og kulturarv. «Vårslepp» for 4. klassingene i Haugesund er i gang på Sildemuseet i Dokken, og Haugalandmuseets formidlere bidrar til at nye generasjoner forstår betydningen av å lære av fortiden for å forme framtiden. Slik kan museene være med på å forme framtidens miljøforkjempere!

Foto: Grethe Nygaard/Haugalandmuseet