Solveig Aalberg utsnitt

Utstilling Haugesund billedgalleri

Solveig Aalberg – Continuum

Arrangør: Haugesund kunstforening

Dato: 9. juni - 2. august 2020

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sommeråpent 2024 (17.06-11.08): Mandag - Søndag 11-15

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Voksen 70,- Honnør/Student 50,-, barn gratis

H A U G E S U N D   K U N S T F O R E N I N G

9.6-2.8.2020

Haugesund kunstforening har gleden av å endelig kunne åpne dørene til utstillingen Continuum av Solveig Aalberg, fra og med tirsdag 9. juni til og med søndag 2. august. Velkommen til kunstopplevelser i Haugesund billedgalleri!

verkliste

Solveig Aalberg – CONTINUUM

Sal 2

Solveig Aalberg reflekterer rundt temaet gjentagelse og forskyvning i utstillingen i Haugesund billedgalleri. Hun viser tekstiler i små formater, håndvevet og videre bearbeidet. På avstand ser vevnadene ukompliserte ut, men på nært hold framstår de som svært sammensatte. Hver miniatyr kan leses som metaforer for dagene vi lever.

Serien Continuum ble påbegynt i 2016 og vil, når den er ferdig, bestå av hundre miniatyrer. Omlag femti av disse vil vises på utstillingen i regi av Haugesund kunstforening. Hver miniatyr har samme format, ca. 20 x 23 cm. På den måten er alle i slekt, samtidig som måten arbeidene er bygget opp på gjør at de gir resonans til hverandre.

Materialer Aalberg benytter er lin, bomull, silke, polyester, akryl og reflekstråd. Ofte håndfarger hun garnet for å oppnå ønsket farge. Vevteknikkene hun benytter er Dobbeltvev på enkel renning og Toskaft.

Gjentagelse og forskyvning speiles i framstillingsprosessen: Utførelsen av hver miniatyr forholder seg til kriterier som delvis bestemmes på forhånd, som trådtetthet, fargeholdning, antall innslagsfarger og repetisjoner i vevprosessen, og delvis underveis, der sting, tvunnede tråder og knuter tilføres og bearbeider det vevde utgangspunktet.

I noen arbeider kommer trådene ut bak, i andre foran, som et kaos og en endring satt opp mot den stramme bunnen. Slik oppstår et inntrykk av at noe anes eller holdes skjult, mens noe kommer fram og blir mer tydelig. I andre går trådene gjennom tekstilen som innslag i renningen og fortsetter ut i fri og løs tilstand. Atter andre har fargeforskyvninger som skyldes at det er vevet med én farge i et overlag og en annen i underlaget.

Continuum kan sees på som et konsentrat av Aalbergs kunstnerskap gjennom førti år. De fleste av hennes verk har vært utført i monumentale format, noe som krever lange tidsprosesser, eksakt planlegging og stor gjennomføringsevne.

Følgelig opplever hun de intime formatene i Continuum-serien på et vis som befriende; de små størrelsene bidrar til at hun kan arbeide mere intuitivt og dele opp arbeidet i mindre tidsintervaller: – Hver dag får sine farger, hver tekstil får sin egen rytmiske oppbygging.

Forfatter Ole Robert Sunde har skrevet et essay om Continuum der han betrakter miniatyrene på sin måte.: Essayet vil publiseres i en bok om «Continuum» som kommer høsten 2020.

Mer informasjon om kunstneren: www.solveigaalberg.no

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss