DSC_0612

Arrangement Wrangellhuset

Museumskvarter | Hva er et kulturminne ?

Når blir minner kulturminner ?

Dato: Tirsdag 10.oktober

Tidspunkt: Tirsdag 10.oktober kl. 12.00

Sted: Wrangellhuset

Pris: Gratis

Hva er et kulturminne?

Velkomment til museumskvarteret, som denne gangen vil se på kva et kulturminne egentlig er. Er det noe konkret og fysisk, eller består det av historiene knyttet til et sted? Hva ser vi på som viktig og representativt? Må et kulturminne være vakkert for å bli verdsatt? Når blir noe et kulturminne?

Anna Tveit vil reflektere rundt disse spørsmålene. Det blir et fokus på kulturminner knyttet til romanifolket som reiste langs kysten (de båtreisende). Haugalandmuseet har i mange år dokumentert stedene de kom til. Registreringene er i stor grad basert på fortellinger, uten at stedene har fysiske spor etter bruk. Passer de da inn i folks oppfatning av hva et kulturminne er? Hva er det som gir disse stedene verdi?

 

Bildetekst: Valvatnavågen på Stord har ingen fysiske spor etter de båtreisendes aktivitet. Likevel har Haugalandmuseet registrert stedet. Hva gjør det til et kulturminne? Foto: Anna Tveit

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss