Sisselastova

Aktuelt Haugalandmuseet

PM Haugalandmuseet flytter museumsbygning

Fredag 21. januar 2022 flytter Haugalandmuseet en av sine museumsbygninger! Sisselastova, ei lita strandsitterstove, skal flyttes og du kan komme til å møte den på en semitrailer merket med ekstra bred last. Stova flyttes fra Nedstrand, ut på fylkesvei 515, deretter på E134, mot Haugesund. Bakgrunnen for flyttingen er at stova skal restaureres – den settes nå under tak i Haugalandmuseets verksted i Haugesund.

Dato: Fredag 21. januar 2022

Den lille tømra stova kan ha stått på strandstedet Nedstrand helt siden 1700-tallet. De siste årene har stova vært lagret midlertidig ved vernebygget til Tollbua på Nedstrand. Sisselastova stod tidligere lengre øst på «Strandå» og blir kalt Sisselastova etter Sissela Hetland (f. 1848), som bodde her i årene 1910-1927. Etter 1927 ble våningshuset brukt som feriebolig.

Sisselastova er den siste som er tatt vare på av denne typen strandsitterstuer på Nedstrand. Strandsittere var personer og hushold som bosatte seg på leid jord ved sjøen. De livnærte seg ofte av forskjellig arbeid knyttet til sjøen. Steder med mange strandsittere ble strandsteder om de utviklet seg til små handelsplasser, en utvikling som spesielt skjedde om stedet også ble tollsted. Sisselastova inngår i et planlagt miljø på kaien på Nedstrand der målet er å gjenskapa miljøet «Ryfylke Toldsted», sammen med Tollbua. Når restaureringen er ferdig flyttes stova tilbake til Nedstrand.

For mer informasjon, kontakt konservator:
Grethe Paulsen Vie, mobil 48 15 25 09, e-post:  gpv@haugalandmuseet.no