2024_05_03_001_GLØ

Aktuelt Haugesund billedgalleri

Pressemelding: Ny kunstdonasjon til Haugalandmuseet

Haugesund billedgalleri mottar 55 tresnitt i gave fra Ola Tjørhom

Dato: 06.03.2024

Pressemelding Haugesund 06.03.2024

 

Ny kunstdonasjon til Haugalandmuseet

I 2008 og i 2015 donerte professor i teologi Ola Tjørhom (f. 1953, Stavanger) sin private samling av høytrykk (tresnitt, linoleumssnitt og trestikk) til Haugesund billedgalleri. Nå føyer han nye 55 tresnitt til den allerede omfattende gaven. Ola Tjørhom har med den siste gaven gitt i alt 377 kunstverk til museet.

Direktør Mads Ramstad og Ola Tjørhom med ett av de 55 kunstverkene som Haugalandmuseet-Haugesund billedgalleri mottar i gave, et håndkolorert tresnitt av kunstneren Sonja Krohn. Foto: Haugalandmuseet.

«Vi er svært takknemlige for denne flotte gaven», sier direktør Mads Ramstad. «Donasjonen styrker museets samling av norsk og internasjonal tresnittkunst, og gir oss enda flere muligheter til å kunne formidle tresnittkunsten i all sin mangfoldighet og rikdom.»

Den nye donasjonen innlemmes i det som kalles «Tjørhom-samlingen». «Kunstmuseet har over mange år hatt et spesielt søkelys på høytrykkskunst», sier avdelingsleder for kunst Grethe Lunde Øvrebø, «og det er svært interessant å følge denne grafiske teknikkens utvikling over tid. Tresnitt regnes som verdenes eldste trykketeknikk og kunstmuseet har betydelige høytrykk i samlingen. Tresnittet «Vampyr» av Edvard Munch, ble kjøpt inn av Haugesund kunstforening i 1915. Museet har også en omfattende samling av en av vårt lands mest framstående linosnittere; haugesundskunstneren Trygve Goa. I tillegg inneholder samlingen arbeider av nasjonale og internasjonale tresnittkunstnere som blant annet: Käthe Kollwitz, Max Beckmann, Conrad Felixmüller, Otto Pankok, og HAP Grieshaber. Dette er arbeider av kunstnere som tidligere er gitt i gave av Ola Tjørhom.

Kunstmuseet arbeider aktivt for å formidle tresnittkunst gjennom utstillinger, publikasjoner og omvisninger, i undervisning og ulike workshops.

Kunstsamler Ola Tjørhom
Ola Tjørhom har konsentrert samlingen omkring norske kunstnere som har hatt høytrykket som hoveduttrykksform fra 1940-tallet og framover. Fra 1940-tallet og utover fikk tresnittet en oppblomstring i Norge, via den såkalte «tresnittskolen». Kunstnere som Henrik Finne, Paul René Gauguin, Vilhelm Tveteraas, Bernhard Berbom, Knut Frøysaa, Terje Grøstad, Ellef Gryte, Sverre Hjertsen, Eystein Sigurdsson og Svallaug Svalastoga m.fl., er alle representert i Tjørhom-samlingen.

I Tjørhom-samlingen finnes det, ut over norske kunstnere, også internasjonalt anerkjente grafikere som; Käthe Kollwitz, Max Beckmann, Conrad Felixmüller, Otto Pankok, HAP Grieshaber, Peter Brandes m.fl.. Dessuten er sentrale kunstnere i en rekke land, fra alle kontinenter representert.

Ola Tjørhom har, i tillegg til å velge representative arbeider fra de aktuelle kunstnerne, også tatt utgangspunkt i eget interessefelt i valg av arbeider til samlingen. Mange arbeider behandler religiøse temaer eller omhandler eksistensielle problemstillinger som liv, død, det ondes problem, eksistens mv..

Høytrykk som kunstform
Høytrykket var den trykkemetode som kom tidligst i bruk, men som kunstform har høytrykket variert i omfang og oppmerksomhet. Under Han-dynastiet (200 f.kr.-220 e.kr) i Kina, ble utskårne klebersteinsblokker benyttet til mønstertrykking av stoff. I Europa fra 1400-tallet av, ble tresnittet særlig nyttet i boktrykkerkunsten. Først mot slutten av 1800-tallet fikk tresnittet status som en selvstendig kunstnerisk grafisk teknikk. Vår egen Edvard Munch så muligheter for sitt ekspressive uttrykk i trevirkets egenart og motstand. Haugesund Billedgalleri eier fra før av et svært fint tresnitt av Edvard Munch: ”Vampyr”, innkjøpt til samlingen i 1915. Edvard Munch og ekspresjonismen fikk mye å si for tyske kunstnere. Foruten i Norge og Skandinavia har kanskje tresnittet og linosnittet i Europa hatt størst betydning og utbredelse nettopp i Tyskland.

Foto: På bildet vises et av de 55 kunstverkene som Haugalandmuseet-Haugesund billedgalleri mottar i gave, et håndkolorert tresnitt av kunstneren Sonja Krohn. Fra venstre: direktør Mads Ramstad og professor i teologi Ola Tjørhom. Foto: Haugalandmuseet.

For spørsmål kontakt Mads Ramstad, direktør Haugalandmuseet, mobil 971 75 401, mr@haugalandmuseet.no eller Grethe Lunde Øvrebø, mobil 90 88 16 65, glo@haugalandmuseet.no