Nedstrand bygdemuseum - gamle Stranda skule

Arrangement Nedstrand bygdemuseum

Teater | Kjell Pell Pottitskrell

Velkommen til teaterforestilling på Museumstunet i Nedstrand!

Dato: Søndag 16. juni kl. 13:00 og kl. 16:00

Sted: Nedstrand bygdemuseum, Nedstrand

Pris: Kr. 300/100/50 Billetter kjøpes med Vipps

Velkommen til Nedstrand bygdemuseum og teaterforestillingen «Kjell Pell Pottitskrell»!

Dato: Søndag 16. juni kl. 13:00 og kl. 16:00
Sted: Museumstunet Amfi (ved Café Nais)
Nedstrand bygdemuseum/ Tollboden åpner sommersesongen kl. 14:00. Gratis inngang.
Demonstrasjon av garnkulebinding, toving av ull for barna og Barnas museumsstafett.
Alle hjertelig velkommen!
Åpningssøndagen er museet åpent til kl. 17:00. De andre søndagene i sommer (23.6-11.8.24) er museet åpent kl. 15:00-17:00. Velkommen!
Nedstrand bygdemuseum - gamle Stranda skule

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss