72YxXXY4

Arrangement Karmsund folkemuseum

Utstillingsåpning | Klimaklokt!

Velkommen til utstillingsåpning!

Dato: Fredag 21. oktober kl. 17:00

Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregt. 142, 5527 Haugesund

Pris: Gratis

Velkommen til åpning av utstillingen «Klimaklokt!»
Åpningstale og forfriskninger. Alle hjertelig velkommen!

Tid: fredag 21.oktober kl. 17.00
Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregt. 142, Haugesund kommune

Klimaet påverkar oss og me påverkar klimaet.

Klimaendringane vil påverka husa me bur i. Samstundes kan våre val og tiltak i husa gjera ein stor skilnad for klimaet i framtida.

Utstillinga KLIMAKLOKT! handlar om dette, og kjem med råd om:

  • Klimatilpassing – kva me kan gjera for å tilpassa oss eit varmare og våtare klima.
  • Klimagassreduksjon – kva me kan gjera for å redusera/minimera klimagassutsleppa.

Kan me læra noko av den lokale byggjeskikken? Finst det metodar og tankesett i dei gamle bygningane som kan læra oss i dag noko om klimatilpassing og klimagassreduksjon?

 

 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss