BrillerCAS

Arrangement Haugesund billedgalleri

Vernissasje | Som under, så over

arr. Haugalandmuseet

Dato: Fredag 6. mai kl. 18:00

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Gratis

Haugalandmuseet har gleden av å ønske velkommen til vernissasje for samtidskunstutstillingen «Som under, så over | As below, So Above» kuratert av Astrid Helen Windingstad og Heather Jones. Fredag 6. mai kl. 18:00 i Haugesund billedgalleri.

Åpningstale ved ordfører i Haugesund Arne-Christian Mohn, forfriskninger, alle hjertelig velkommen!

Deltakende kunstnere: Samuel Brzeski, Ragna Misvær Grønstad, Christine Hansen, Andreas Siqueland, Jessica Warboys og Swoon.

 

Som under, så over | As Below, So Above 

kuratorer: Astrid Helen Windingstad og Heather Jones

Sal 1 og sal 2

 

Som under, så over

Utstillingen Som under, så over gir besøkende et glimt av en “annen” sanselig verden som befinner seg under vannoverflaten. Tittelen spiller på den mytiske frasen «Som over, så under, som innenfor, så utenfor,» og fungerer som en inngang til havets liv og mysterier. Den gjenspeiler også menneskets underbevissthet og hele vårt kosmos.

Havet har alltid fungert som et metafor for menneskets psyke. Det representerer det ukjente, der monstre bor, der liv skapes og myter oppstår. Kunstverkene som presenteres i denne utstillingen navigerer i underbevissthetens strømminger og det usynlige bringes til overflaten.

Havet er også et veldig reelt sted som huser millioner av livsformer og påvirker værmønstre. Det er arnested for forskning, som har sosiale og vitenskapelige konsekvenser for menneskets historie og vår fremtid. Haugalandet, spesielt vestsiden av Karmøy, grenser til Nordsjøen med sitt røffe og ureine farvann. Flere kunstverk i utstillingen relaterer seg direkte til det omkringliggende havområdet og minner betrakteren på menneskehetens avhengighet av havet for å overleve.

Utstillingen er støttet av Rikssamlingsjubileet 2022 og Haugesund kommune.

As Below, So Above

The exhibition As Below, So Above slips viewers below the water’s surface into a sensorial “otherworld.” The title is a take on the mythical phrase, “As above, so below, as within, so without,” and serves as an entry into the life and mystery of the ocean that reflects the nature of the cosmos and the hidden parts of human consciousness.

The ocean has always served as a metaphor for the human psyche. It represents the unknown, where monsters live, where life is created and myths are born. In the artworks presented in this exhibition, the currents of the subconscious are navigated and the invisible is brought to the surface. The ocean is also a very real place, harboring millions of life forms and weather patterns, and driving research about the social and scientific implications of the sea on human history and our future. Haugalandet, and particularly the western side of Karmøy, is bordered by the north sea with its rough waters and rocky ground. Several artworks in the exhibition relate directly to the surrounding oceanic landscape and remind viewers of humanity’s dependence on the ocean for survival.

 

Christine Hansen, «Blå», serie, 2014-2021, cyanotypi 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss