Priser for foto

Prisinformasjon for bruk og bestilling av fotografier. Prisene vil variere på bakgrunn av formål og bruksområde.

Ekspedisjonsgebyr

Til alle bestillinger følger et ekspedisjonsgebyr på kr 100,- pr. bestilling (inkl. mva)

 

Framstillingskostnader

Digitale bildefiler sendt på e-post: kr 200,- (inkl. mva)

Papirkopier av digitale bildefiler (priser oppgitt i kroner, inkl. mva):

FormatPris
10×15250,-
15×20250,-
20×30300,-
30×40400,-

 

Bruksavgift

For fotografi som skal brukes i kommersiell sammenheng (bøker, reklamemateriell, utstillinger, dekorasjon av vegger og lignende)
er bruksavgiften kr 500 pr. foto (inkl. mva). Satsen for spesielle bruksområder blir vurdert i hvert tilfelle.

Fotografi som skal brukes i masteroppgaver, forskningsrapporter, museumspublikasjoner og lokalhistorisk litteratur er fritatt for bruksavgift.

Veiledende priser 2019.