Prisinformasjon for bruk av fotografier

Prisinformasjon for bruk og bestilling av fotografier. Prisene vil variere på bakgrunn av formål og bruksområde.

Bestilling av bilder

Følgende informasjon gjelder for bestilling og bruk av fotografier fra Haugalandmuseets bildesamlinger. Disse finnes og bestilles i hovedsak via museet sine sider på nettstedet Digitalt Museum (digitaltmuseum.no).

Ved bestillinger utover det som er gjort tilgjengelig på Digitalt Museum, ta gjerne kontakt pr e-post:
post@haugalandmuseet.no

Ekspedisjonsgebyr

Til alle bestillinger følger et ekspedisjonsgebyr på kr 100,- pr. bestilling (inkl. mva)

Framstillingskostnader

Digitale bildefiler sendt på e-post: kr 200,- (inkl. mva)

Papirkopier av digitale bildefiler (priser oppgitt i kroner, inkl. mva):

FormatPris
10×15250,-
15×20250,-
20×30300,-
30×40400,-

 

Bruksavgift

For fotografi som skal brukes i kommersiell sammenheng (bøker, reklamemateriell, utstillinger, dekorasjon av vegger og lignende)
er bruksavgiften kr 500 pr. foto (inkl. mva). Satsen for spesielle bruksområder blir vurdert i hvert tilfelle.

Fotografi som skal brukes i masteroppgaver, forskningsrapporter, museumspublikasjoner og lokalhistorisk litteratur er fritatt for bruksavgift.

Veiledende priser 2019.