Priser for bruk av fotografier

Prisinformasjon for bruk og bestilling av fotografier. Prisene vil variere på bakgrunn av formål og bruksområde.

Bestilling av bilder

Følgende informasjon gjelder for bestilling og bruk av fotografier fra Haugalandmuseets bildesamlinger. Bestilling gjøres via museet sine sider på nettstedet Digitalt Museum

Ved bestillinger utover det som er gjort tilgjengelig på Digitalt Museum, ta gjerne kontakt pr e-post:
post@haugalandmuseet.no

Priser/Framstillingskostnader

Digitale bildefiler sendt på e-post: kr 200,- (+ kr. 100,- i ekspedisjonsgebyr). Normal ekspedisjonstid er 21 dager.

Ved bestillinger av fotografier fra samlingen (foto/arkiv/gjenstand/kunst) som må fotograferes på nytt: kr. 400,- (+ kr. 100,- i ekspedisjonsgebyr)

Papirkopier av digitale bildefiler. Normal ekspedisjonstid er 30 dager:
Merk prisene – det vil være rimeligere å bestille en digital kopi, og bestille papirbilder privat.

Format Pris
10×15 600,-
15×20 700,-
20×30 800,-
30×40 1000,-

Bruksavgift

For fotografi som skal brukes i kommersiell sammenheng (bøker, reklamemateriell, utstillinger, dekorasjon av vegger og lignende) er bruksavgiften i utgangspunktet kr 700,- pr. foto. Satsen for spesielle bruksområder blir vurdert i hvert tilfelle.

Ekspedisjonsgebyr

Til alle bestillinger følger et ekspedisjonsgebyr på kr 100,- pr. bestilling

Veiledende priser 2022. Alle priser er inkl. mva.