Informasjon til lærerne

Hva er "Gamle Haugesund"? Forslag til bruk av nettsiden i undervisningen.

Gamle Haugesund > Informasjon til lærerne

Om Gamle Haugesund

Gamle Haugesund er et undervisningsopplegg basert på et skolehefte laget av Sissel Bugge i 1986. Heftet var illustrert av Anders Færevåg og utgitt av Pedagogisk senter. Man tar her for seg grunnleggelsen av Haugesund by og utforsker hvordan livet i byen kan ha vært i de første tiårene etter at Haugesund ble by.

Den digitale utgaven av opplegget er utviklet på initiativ fra pedagogisk veileder ved Haugesund kommune, Elise Røher. Det originale innholdet har blitt revidert og digitalisert, og brukt som utgangspunkt for denne nettsiden. De gamle illustrasjonene og tegningene er lenket opp mot digitaliserte bilder som gir en desto bredere historisk og visuell kontekst til innholdet.

Oppsett

Opplegget er delt inn i fire deler. Hver del har flere små kapitler som forteller hver sin del av historien. Ved å klikke deg frem på tegningene kan du finne frem til spennende fakta om byen vår og se bilder av hvordan byen så ut mellom ca. 1850 og 1920. På slutten av hvert kapittel vil du også finne små oppgaver som hører til teksten.

Del 1: Et sted blir til handler om grunnleggelsen av byen og noen av faktorene som lå til grunn for at nettopp Haugesund ble by.

Del 2: Byen tar for seg hvordan den nye byen så ut. Man kan lese litt om byggeskikk og utforske flere av de viktigste institusjonene i gamle Haugesund.

Del 3: En ny tid viser hvordan Haugesund ble preget av utviklingen fra sildefiske til sjøfart. Vi får også et nærmere innblikk i byens verft og skuter.

Del 4: Menneskene forteller litt om hvordan livet var for folk flest; arbeidshverdag og fritid, hva de spiste og hvordan de kledde seg.

Alle delene og underkapitlene fremstår som selvstendige og uavhengige av hverandre. Som lærer kan du derfor prioritere og velge fritt mellom kapitlene dersom du av forskjellige årsaker ikke ønsker å inkludere hele opplegget i undervisningen. Gamle Haugesund er i så måte også godt egnet til å brukes som del i andre undervisningsopplegg i barne- og ungdomsskolen.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at innholdet vil kunne endres underveis. Vi tar også gjerne imot konstruktive innspill; send gjerne epost.

Ord og uttrykk

Noen av ordene vi finner i tekstene kan være ukjente for elevene. Vi har derfor listet opp enkelte av disse for å bidra til at innholdet blir lettere å forstå. Denne listen finner du etter selve teksten i hvert kapittel. I teksten er disse ordene ofte også etterfulgt av symbolet [ ? ], som man kan trykke på for å bli sendt direkte ned til ordlisten.

Oppgaver

Til hvert kapittel følger forslag til oppgaver knyttet til teksten. Alle avsnittene har en seksjon kalt «Spørsmål til teksten». Disse har til formål å fremheve hovedmomentene i testen og gi et bedre overblikk over innholdet. De fleste av spørsmålene er ukompliserte og enkle å svare på.

Flere av kapitlene har også forslag til mer omfattende oppgaver, hvor formålet er å utfordre elevene til å tenke utover selve innholdet i teksten. Omfanget og vanskelighetsgraden i disse oppgavene vil variere noe, men oppgavene er ment å skulle kunne løses på forskjellige måter.

Oppgavene er som nevnt kun forslag. Som lærer står du selvsagt fritt til å velge bort oppgaver du ikke ønsker å ta fatt i, eller å lage dine egne.

Bildebruk

Tegningene til illustratør Anders Færevåg hadde en sentral plass i utformingen av det originale heftet. De hadde også en praktisk funksjon, bl.a. fordi de fungerte bedre enn fotografier ved papirkopiering. Disse illustrasjonene er fremdeles i bruk, og er en viktig del av det visuelle uttrykket også i den nye, digitale utgaven. I tillegg til å følge tekstinnholdet, fungerer de også som et effektivt navigasjonsverktøy for nettsiden ved at man klikker på bildene for å komme inn på undermenyer og kapittelsider.

Tegningene er også brukt i kapitlene, hvor de bidrar til å skape et mer levende innhold. Når elevene klikker på en tegning inne i kapittelet vil de få se et gammelt fotografi som er tematisk relatert til tegningen. Disse fotografiene — og mange flere — er hentet fra Haugalandmuseets betydelige bildesamling på nettstedet digitaltmuseum.no. Elevene står fritt til å bruke disse fotografiene i skoleprosjekter og undervisning, og da gjerne som ressursmateriale til læringsapper som Book Creator, Kidspiration o.l.

Slik de gamle fotografiene er lenket i Digitalt Museum, vises de i utgangspunktet uten informasjonstekst. Ved å klikke sirkelen med kryss inni, like til høyre for bildet, vil man kunne lese mer om bildet. Man kan der også søke etter andre bilder i digitalt museum.

Tilleggsmateriale

På forsiden til Gamle Haugesund, under hovedinnholdet, finner du siden «Tilleggsmateriale» som inneholder ressurser som i større eller mindre grad har tilknytning til stoffet. Dette inkluderer bl.a. sanghefter, historiske tekster, bilder, m.m. Disse kan brukes fritt til undervisning på barneskolen.

Kreditering

Undervisningsopplegget er utviklet av Haugesund kommune, i samarbeid med Haugesund folkebibliotek og Haugalandmuseet.

Original utgave (1986):
Skrevet av Sissel Bugge.
Illustrasjoner: Anders Færevåg.
Utgitt av Pedagogisk senter.

Digital utgave (2019):
Revidert av Gerd Fredheim, Siri Vikse,
Linda Høie og Ole Martin Bentsen.
Digitalisering og nettsider av Haugalandmuseet AS.
Ansvarlig redaktør: Elise Røher.