Videregående skole

Elever på videregående nivå vil kunne ha god nytte av museene som kilde til kunnskap tilknyttet prosjekter og oppgaver. Haugalandmuseet er rikt på ressurser og kildemateriale innen kunst og kultur og representerer en viktig samarbeidsparter for nysgjerrige elever.

Et museum for ungdommen

Haugalandmuseet spiller en viktig rolle innen regionens kunst- og kulturundervisning. Skoleelever på Haugalandet har mange og gode muligheter til å lære nyttig kunnskap om vår felles historie og bakgrunn. Vi anser det som spesielt viktig å sørge for at skoleelever blir gjort oppmerksom på dette kulturelle mangfoldet. Derfor tilbyr vi en rekke programmer og opplegg tilrettelagt skoleelever ved videregående skoler. Hauglandmuseet er forøvrig en veldig god og gratis kilde for skoleelever til bruk i f.eks. prosjektarbeid og skoleoppgaver.

For VGS klasser tar museet i utgangspunktet kr. 30 pr. elev, evt. ta kontakt med museet for å avtale pris.

For undervisningsopplegg ved Vindafjordmuseet, Nedstrand bygdemuseum, Bokn bygdemuseum, Hiltahuset på Røvær og Arquebus krigshistorisk museum,  fyll ut kontakskjema, så vil vi komme med forslag. Vær imidlertid obs på at flere av utstillingsstedene kan ha begrensede åpningstider mellom september og mai (vinterhalvåret).

Følgende av våre museer har godt innarbeidede opplegg :

 

Haugesund billedgalleri

< Tilbake til toppen

For at elevenes besøk skal bli så hyggelig som mulig, er det viktig å merke seg følgende forhåndsregler for besøk i galleriet:

 • Læreren har ansvaret for elevene under besøket på museet. Gruppen skal gå samlet og i følge med læreren.
 • For å hindre skader på kunstverkene kan følgende ting IKKE tas med inn i utstillingene:
  • Mat og drikke, paraplyer, sekker og større vesker og annet «løsøre». Gå rolig og vis hensyn overfor andre besøkende.
 • Museets oppgave er blant annet å bevare kunstverkene for kommende generasjoner. Derfor er det ikke tillatt å berøre kunstverkene – fett og syre fra hendene våre kan gjøre store skader. Av hensyn til verkenes sikkerhet, er det ikke lov å lene seg inntil veggene i utstillingene. Det er lov å fotografere for eget bruk i utstillingssalene, men bruk av blits og stativ er ikke tillatt.
 • Oppgi ved bestilling om det er behov for et sted å spise formiddagsmaten i løpet av besøket på museet. Matpakken kan spises i Gallerikafeen vår.

 

Karmsund folkemuseum

< Tilbake til toppen

Nasjonale minoriteter

Dette er en introduksjon til temaet nasjonale minoriteter. Hvem er de nasjonale minoriteten og hvilken tilknytning har de til landet? Vi ser nærmere på romanifolket sin historie her på Vestlandet. Økten avsluttes med historia om den jødiske forretningsmannen Moritz Rabinowitz.

https://kulturpunkt.org/museum/107

Varighet: 45 min

Tidsrom: hele året

 

De båtreisende på Vestlandet

Bli kjent med en av våre nasjonale minoriteter, gjennom tekst, lyd og bilder. Romanifolket var reisende, vi vil i dette undervisningsopplegget ha fokus på de som reiste sjøveien.

I forbindelse med denne undervisninga kan det også være muligheter for et verksted i trådarbeid.

https://kulturpunkt.org/museum/107

Varighet: 45 min

Tidsrom: hele året

 

«Det renner gull i gatene»

«Det renner gull i gatene» er en lokalhistorisk film fra 2016 av Karl Johan Paulsen.

Filmen forteller om sildeeventyret som preget Haugesund første halvdel av 1800-tallet og helt fram til slutten av 1950-årene. I løpet av noen tiår utvikler byen seg, ifølge Paulsen, fra å være en liten sølepytt til å bli Norges fjerde største sjøfartsby, en by å regne med. Sentrale begrep er «Jobbetid» og «Dyrtid». Et eldorado for spekulanter og grundere – en liten gruppe skipseiere og aksjeeiere ble svært rike, mens vanlige folk fikk problemer med de høye prisene. Filmen gir et godt innblikk i tidsperioden 1914-1930-tallet.

Filmen er satt sammen av fotografi fra museets fotosamling, tablå og intervju. Framvisning av filmen kan kombinerer med omvising i utstillingen «Byen som gikk i land».

Filmen varer i ca. 35 min

Varighet: ca. 45-60 min

Tidsrom: hele året

 

Bygg et hus – arkitektur og byggeskikk

Det er mange måter å bygge et hus på. Teknikken har endra seg med tilgang til materiale og redskap. Grind og laft er de eldste byggeteknikken vi har og mange eldre hus og bygninger i vårt distrikt er bygget på denne måten. Elevene får en innføring i disse to konstruksjonsteknikkene før elevene i felleskap setter opp modellene av et grindbygg og et lafta hus.

Passer for: 7. trinn og oppover

Varighet: ca. 90 min

Tidsrom: hele året

 

Byen – byggeskikk og arkitektur

Vi tar for oss en del av -ismene innenfor kunsthistorien og arkitektur. Med fotografier fra sentrumsområdet blir stoffet lett gjenkjennelig for elevene. Bildeforedraget kombineres med elementer fra våre utstillinger.

Forarbeid/etterarbeid: Bruke nettstedet Byggeskikk og arkitektur i Nord-Rogaland og finne ut mer om den lokale byggeskikken.

Varighet: 60 min

Tidsrom: hele året

 

Kultursti – Haraldsstøtta

Bli kjent med historia om Haraldsstøtta. KULtur går fra Karmsund folkemuseum til Haraldsstøtta eller omvendt. Veien går, med stopp underveis, via Strandgata, Byparken, Hauge, og kyststien fram til Haraldsstøtta. Hensikten med kulturstien er å gi et levende bilde av historien ved å knytte den til fysiske og visuelle steder.

Det er også mulig med guiding kun ved Haraldsstøtta og de omliggende kulturminnene.

Varighet: ca. 60-90 min

Tidsrom: vår/tidlig høst

 

Det er forskjell på folk …

Hvordan var livet før? Hvilke muligheter hadde man som mann/kvinne eller fattig/rik? Det var forskjell på folk både når det gjaldt utsikter til utdannelse, yrkesvalg, helse og livsstil. Opplegget gir et innblikk i Norge før og i velferdsstatens spede begynnelse. Bildeforedrag kombineres med elementer fra utstillingene.

Varighet: ca. 60 min

Tidsrom: hele året

 

Moritz Rabinowitz

Alle har en unik historie å fortelle, men noen mennesker setter spor etter seg i lokalmiljøet. Moritz Rabinowitz var skribent, forretningsmann og filantrop, og en viktig skikkelse i Haugesunds historie. Han var en visjonær verdensborger og advarte tidlig mot Hitler og nazismen. Han forstod hva frihet og toleranse betyr for menneskeheten. Opplegget innebærer et foredrag om Rabinowitz, og vi tar hans rekonstruerte kontor nærmere i øyesyn.

Varighet: 45 min

Tidsrom: hele året

 

Det er også mulig å bestille omvisning på Dokken museum i perioden mai-september og på Museumsgården Ørpetveit i september.

 

Vi tar også imot spesialbestillinger om tema og skreddersyr tilbud, når vi har kapasitet.

 

Nordvegen historiesenter

Den Hårfagre kongen ved Karmsundet

Harald Hårfagre kjempet mange slag mot de andre småkongene, han ville være den eneste kongen. Hva ville du gjort hvis du var en av småkongene, og Harald kom for å ta makten i ditt område?.. Etter at han ble den eneste kongen, hadde Harald en av kongsgårdene sine på Avaldsnes. Hvorfor ville han legge en kongsgård akkurat her? Den nylig oppdagede middelalderruinen viser at Avaldsnes var et viktig maktsenter også for konger i middelalderen.

 • Varighet 1 time
 • Opplegget tilpasses alderstrinnet
 • Dialogbasert fortelling, hands-on aktiviteter, film
 • Kan kombineres med andre aktiviteter og opplegg
 • Forklarer bakgrunnen for at Avaldsnes var et maktsenter

Hanseatene – Marinarkeologi

Skjult i mudderet nede i sjøen på Avaldsnes ligger et av Europas best bevarte middelalderskip. I havna er store områder dekket med tjukke lag av middelaldersøppel, avfall som forteller om heftig aktivitet til lands og vanns. Sammen med spennende marinarkeologiske undersøkelser danner kart og skriftlige kilder et puslespill, som forteller om hanseater, pirater, håndverk og handel. Ny informasjon gir nye spørsmål og tolkninger, og fortsatt ligger mengder med spor fra fortiden nedi sjøen og venter på å bli oppdaget og undersøkt.

 • Varighet 1 1/2 time
 • Videregående trinn
 • Dialogbasert fortelling, undervannsfilm, utstilte originalgjenstander, oppgaver i grupper
 • Historikk, forskning, naturvitenskapelige metoder, kilder, tolkninger, kildekritikk

Gjemt og glemt – kongsgårdsruinen på Avaldsnes

Konserveringen av de nylig utgravde middelalderruinene på Avaldsnes er i full gang, og i dette formidlingsopplegget har elevene mulighet til å få en sniktitt inn i de midlertidige vernebyggene!

Med ruinene som en rød tråd, er tema som kulturminnevern, arkeologi, kildekritikk og historie bakt inn i opplegget. Foruten ruinene, består opplegget blant annet av utstilling, muntlig formidling, oppgaver i grupper og en

hands-on arkeologibuffét med etter-reformatoriske funn fra utgravningene.

 • Varighet 1 ½ time
 • Videregående trinn
 • Dialogbasert fortelling, digitale rekonstruksjoner, oppgaver og hands-on aktiviteter
 • Historikk, arkeologi, kulturminnevern, kilder, tolkninger, kildekritikk

 

Voksenopplæringen

Hvordan gikk det til når Harald Hårfagre ønsket å være den eneste kongen med makt i landet? Hvorfor ble akkurat Avaldsnes et maktsenter, og hvordan levde og bodde folk i fortiden? Visste du at en hundreårsperiode i Norge kalles borgerkrigstiden, og at kvinnene i middelalderen mistet retten til å delta på Tinget, slik de hadde hatt mulighet til i vikingtiden? Og hvorfor er det viktig å kjenne et lands historie egentlig?… Fortiden gir oss en mengde spennende spørsmål og tema vi kan velge blant og ha en god samtale om. Gjenstander og replikas til å se og ta på hjelper oss til forståelse der språket kan begrense. Utstilling, film og draktkledde dukker gir opplevelse.

Ta kontakt, så lager vi sammen et skreddersydd opplegg for din gruppe.

 • Varighet 1 1/2 time
 • Opplegget tilpasses gruppens språk- og kunnskapsnivå
 • Kan knyttes til flere aktuelle tema i samfunnskunnskap til statsborgerprøven
 • Ta kontakt for priser og informasjon