Midlertid003

Arrangement Haugalandmuseet

15.mai – De allierte troppers innmarsj i Haugesund!

Opptakten til 17.mai var helt spesielt i fredsåret i 1945. I nesten en uke hadde haugesunderne ventet på at de allierte troppene også skulle komme til Haugesund. Den 15. mai skjedde det, endelig! Nå skulle haugesunderne få takke dem som hadde hatt en så avgjørende betydning for krigens slutt. De allierte troppene (The Red Devils) som ble sendt til Haugesund hørte til «1.st Air Landing Anti Tank Battery RA»

Dato: 16.05

Åpningstider:

Sted: Skåregt. 142

Pris: Gratis

Allerede ved 14-tiden begynte det å samle seg folk på kaien, Torgbakken og på Rådhusplassen, hvor de alliertes marsj skulle ende opp. Langs hele marsjruten var det pyntet med flagg, blomster og smilende mennesker.

På kaien ventet noen utvalgte grupper – 17. mai-komitéen, de politiske fangene, sangere, musikere og skoleungdom gikk inn på det avsperrede området på kaien og gjorde seg klar til å hilse de engelske soldatene. En tropp fra hjemmestyrkene ankom kaiområdet under tonene «Ja, vi elsker» Den militære mottagelseskomité bestod av; marineløytnad Søreide, Bjarne Låstad, hjemmestyrkens våpeninstruktør Lars Skjold, Alf Skare og kaptein Sjo. De engelske toppene kom så seilende inn til kai i Haugesund med en norsk fiskekutter registrert i Skudeneshavn, etter tonene av «Tipperary» og blomsterjenter som kastet blomster ombord til troppene.

De allierte troppene tok oppstilling på kaien og hilste på Hjemmestyrkens ledere, den britiske konsul, havnestyrets formann Knutsen O.A.S , 17.mai –komitéens formann og flere.

Disse utvalgte grupper innenfor sperringene på kaien utgjorde toget som nå skulle marsjere til Rådhusplassen. I tillegg ble det tilslutning til toget med en tropp Grinifanger, elever fra forskjellige skoleklasser og russen med noen morsomme plakater. Gjennom Haraldsgata ble det marsjerende toget båret av jubel og hurrarop fra folkemengden.

På Rådhusplassen ble sjefen for de britiske troppene hilst velkommen av ordfører, politimester, rådmannen, havnestyrets formann Knutsen O.A.S, den britiske konsulen Johs. Sundfør, formannen i Røde Kors, tannlege Brande og flere.

«Our dear allied friends! On an occasion like this it is not only difficult to find fitting words, but it is surley difficult to speak­ – the heart flowing over of gratitude and thankfullness for what you and our millions of allied friends have done for Norway during these frightfull years.»(…) Ordføreren, Sigurd Lie ønsket velkommen til Haugesund med en rørende tale til de allierte troppene. Hedersgjestene og den takknemlige folkemassen sang med til tonene av den britiske nasjonalsangen før Sjefen for de de britiske tropper; major E.A.B. Garratt takket for den overveldende mottakelsen. Han avsluttet sin tale med; «Gud bevare kongen og det norske folk!» Deretter ble «Ja, vi elsker» og flere andre sanger sunget, til slutt stemte folkemengden i, med stor kraft til Haugesundsangen. En lettelse å få de allierte soldatene til Haugesund, særlig for Hjemmefronten, som endelig ikke var alene om ansvaret lenger!

 

Kilder:

Haugesund-Pressen 15. og 16. mai 1945

«Da freden kom» Haugesund 7. mai-22. august 1945», Ottar Bjerkvik

«Frigjøringen i Rogaland» Frode Sæland, Statsarkivet i Stavanger 1995 (Frigjøringsjubileet)

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss