Ledige stillinger

Haugalandmuseet er regionmuseum for Nord-Rogaland. Museet drifter flere museumsavdelinger og forvalter bygninger, gjenstander, kunst og fotografi.

Sommersesongen 2020:

Ledig 80% stilling som museumsmedarbeider ved Arquebus krigshistorisk museum