Ledige stillinger

Haugalandmuseet er regionmuseum for Nord-Rogaland. Museet drifter flere museumsavdelinger og forvalter bygninger, gjenstander, kunst og fotografi.

Det er ledig 100% fast stilling som fotoarkivar i Museumstjenestene i Rogaland

Har du lyst til å jobbe med Rogalands kulturhistoriske fotoarv?

Museumstjenestene i Rogaland tilbyr tjenester til de fylkeskommunalt støttede museene i Rogaland. Tjenestene skal løfte det faglige arbeidet og styrke samarbeidet mellom museene, med fokus på forvaltning av foto, gjenstander og bygninger. Museumstjenestene er finansiert av Rogaland fylkeskommune.

Arbeidsgiver er Haugalandmuseet, med Haugesund som fast arbeidsplass. Stillingen har de fylkeskommunalt støttede museene i Rogaland som sitt arbeidsområde, noe som medfører en del reisevirksomhet. Stillingen inngår i og jobber i et team i Museumstjenestene og inngår i avdeling for samlingsforvaltning i Haugalandmuseet.

Arbeidsoppgaver:

Fotoarkivaren har hovedansvar for å styrke arbeidet med foto, film og lyd ved museene. Fotoarkivaren skal utvikle kompetansen på museene, bidra til økt kvalitet og samordning, utvikle gode rutiner og standarder, bidra til og lede arbeidet med kartlegging, planarbeid og felles utviklingsprosjekter. Fotoarkivaren skal yte hjelp ved digitalisering, katalogisering, bevaring og formidling av foto ved museene i Rogaland.

Utdanning og kompetanse

  • Vi søker en medarbeider som har historiefaglig utdanning på masternivå eller bachelorgrad i fotografi.
  • Det er ønskelig med relevant og god erfaring innen dokumentasjon, digitalisering og forvaltning av analoge og digitale fotografi.
  • Det er ønskelig med erfaring fra samlingsarbeid i museum eller ABM-sektoren, kurs i preventiv fotobevaring og god kjennskap til registreringsverktøyet Primus.

Kvalifikasjoner

Vi søker en positiv, initiativrik og engasjert medarbeider med evne til å arbeide effektivt med faglig høy kvalitet, både selvstendig og i samarbeid med andre. Personlige egenskaper vektlegges. Vi ønsker en medarbeider som trives med rutineoppgaver, er lyttende og inkluderende, åpen for nye arbeidsoppgaver, og som kan bidra til å forvalte og formidle Rogalands unike fotoarv.

  • Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Beherske godt norsk og engelsk
  • Søker må ha førerkort, klasse B
  • Søker må beherske Photoshop

Arbeidssted:

Skåregt. 142, Haugesund. Andre arbeidssteder må påregnes.

Lønn i stillingskode 1434/1364, og vi er tariffbundet av Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, følger lokal lønnspolitikk og har 6 måneders prøvetid. Haugalandmuseet er medlem av Virke. De ansatte er innmeldt i pensjonskassen KLP.

Send skriftlig søknad med CV og referanser. Innsendte vitnemål og attester blir ikke returnert. Søknad sendes Haugalandmuseet post@haugalandmuseet.no

Søknadsfrist 12.juni 2022.

Kontaktpersoner

Konservator Grethe Paulsen Vie, 48 15 25 09, gpv@haugalandmuseet.no