Ledige stillinger

Haugalandmuseet er regionmuseum for Nord-Rogaland. Museet drifter flere museumsavdelinger og forvalter bygninger, gjenstander, kunst og fotografi. Vi har nå ledige stillinger som museumshåndverker, samt sommerverter (guider) ved våre avdelinger.