Foto: Fra Feøy rundt 1900. Ukjent fotograf. MHB-F.002127/Haugalandmuseet

Aktuelt Haugalandmuseet

Aktuelt | Haugalandmuseet dokumenterer livet på øyene

Har du fotografier fra livet på Feøy? Haugalandmuseet ønsker flere foto til de kulturhistoriske samlingene!

Dato: Onsdag 20. mars kl. 11:00-13:30

Livet på øyene – innsamling av kulturhistoriske foto

Haugalandmuseet ønsker flere foto fra Feøy til de kulturhistoriske samlingene. Vi ønsker spesielt foto som er tatt av folk med tilknytning til øyene og som dokumenterer havrelaterte næringer og hverdagsliv fra 1850 til i dag.

Onsdag 20. mars kl. 11:00-13:30 er fotoarkivar Madli Hjermann klar for å digitalisere dine bilder i bedehuset på Feøy. Håper du kommer med dine foto!

Førsteønsket vårt er å bevare originale foto i museets fotomagasin. Slik vil de sikres lang levetid. Givere vil da få en god digital kopi av sine bilder. Alternativt får givere de originale bildene med hjem, mens Haugalandmuseet får en digital kopi.

Prosjektet vil resultere i en kulturhistorisk fotoutstilling.

Har du spørsmål eller ønsker om bidrag? Kontakt Madli Hjermann
på e-post mah@haugalandmuseet.no, tlf: 909 81 024