bh_DSC8000

Aktuelt Haugalandmuseet

Årboka Haugalendingen – «Sildefiske i 1000 år»

Haugalendingen er klar! Haugalandmuseet gir ut den åttende utgaven av Haugalendingen. Denne gang med tema Sildefiske i tusen år! Dette er den første av fire årbøker der vi retter blikket mot havet og maritime næringer i Nord-Rogaland. Vi starter med silda, som har formet våre liv og samfunn i uminnelige tider. Havet og silda har vært livsnerven, gitt oss kapital og inspirert kunstnere!

Dato: 30. november 2020

Årboka gir innsikt i den viktige historien om silda som matressurs og handelsvare i Nord-Rogaland. Fisket etter norsk vårgytende sild har lagt grunnlaget for befolkningsvekst og bydannelser, særlig de siste 150 år. Hvordan sildefisket foregikk før 1850 er mindre kjent. I årbokas to første artikler stilles viktige spørsmål om organiseringen av sildefisket fra vikingtid og fram til år 1800. Artikkelen «Fjæremannstufter på Bokn», handler om små hustufter etter «fjordmennene», som ligger i eller nær fjæra på Bokn. Tufter som kan være spor etter tidlige fiskevær i vårt distrikt. I «Historia om silda som kom og forsvant – Sildefisket fra 1500-1800» gis en sammenhengende framstilling av sildefisket i Nord-Rogaland fra 1500-1800.

I «Fagforeninger i sildebransjen i Haugesund 1915 – 1940» presenteres ny kunnskap om sildenæringen i Nord-Rogaland. Da silda kom tilbake tidlig på 1900-tallet, var både redere og fiskere klare med kapital og moderne utstyr. De store fangstene ga også arbeid til mange mennesker på land. Men mellom de to verdenskrigene var det hard kamp om arbeidet og lønna og steile fronter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi får høre hvordan to store fagforeninger i Haugesund organiserte arbeidere som direkte eller indirekte var knyttet til sildevirksomheten. Med artikkelen «Sildefiske i fjordene» får vi  innblikk i nyere historie og hverdagen til fisker Edvin Bakkevik fra Toftøy i Nedstrand. Han var bas og skipper på egne fiskeskøyter under det rike sildefisket etter andre verdenskrig.

Sildefisket har inspirert både fotografer og kunstnere. I artikkelen «Sildebilder» blir vi kjent med ulike representasjoner av fiskerilandskapet, enten det er bilder av fiskebåter på havet eller havnemiljøet i sildefiskesesongen. I motsetning til fotografienes svart-hvitt presentasjon av sildefisket, byr artikkelen «Magnus Gjertsen – gull av gråstein» på fargerike motiver. Maleren Magnus Gjertsen har skildret fiskeriet med kunstnerblikk. Med sin kunstnergjerning gav han haugalendingene et nytt syn på sitt hjemlige landskap.

Alle medlemmer i Haugalandmuseets venner (tidligere Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene), kan glede seg til  at årboka kommer i posten. De som har  lyst til å bli medlem kan sende e-post til post@haugalandmuseet.no for å melde seg inn. Pris kr. 100,- medlemspris for årboka: 100,-.