Piiggtråd

Aktuelt Arquebus krigshistorisk museum

Arquebus krigshistoriske museum åpner dørene 1. juli! 

Etter at Haugalandmuseet avdekket asbest på enkeltobjekter i utstillingene har museet vært stengt i flere måneder.  Asbesten er nå fjernet og utstillingsflater er forskriftsmessig rengjort.   Museet kan derfor åpne dørene igjen lørdag 1.juli kl. 11.00. Museet holder åpent tirsdag-søndag i hele juli og august.

Dato: 01.07.2023-31.08.2023

Arquebus krigshistoriske museum formidler viktige minner og historier om andre verdenskrig, både lokalt motstandsarbeid, krigshandlinger, jødeforfølgelsen og ikke minst fortellingene om Nortraship og krigsseilere.  

Med sentrale gjenstander og arkiver, blant annet radiosenderen etter «Arquebus» (Sverre K. Andersen) og rederiarkivet etter Jacob Odland, vil Arquebus krigshistoriske museum fortsette å være en sentral og viktig arena for forskning og formidling av krig og konsekvensene av krig, både lokalt, i Norge og Europa.  

Nå også med åpne dører!