IMG_5459
IMG_5455
IMG_5459
IMG_5462
edf
edf

Arrangement Haugesund billedgalleri

Nødkonservering av et kunstverk

Maleriet "Losbåt utenfor Skudeneset" (1899), gitt i gave til kunstsamlingen

Dato: 24.03.2020

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sommeråpent 2024 (17.06-11.08): Mandag - Søndag 11-15

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Gratis

I 2019 fikk kunstsamlingen et Lauritz Haaland-maleri i gave. Kunstverket var i såpass dårlig stand at malerikonservatoren så det nødvendig å utføre noe nødkonservering før verket ble tatt inn i samlingen. Prydrammen hadde blant annet mistet deler av gipsornamentikken, bildet hang løst i rammen, og det var flere alvorlige og ustabile avskallinger i bildet. Det viktigste var å få konsolidert, eller festet, de løse malingsflakene til lerretet. Til dette arbeidet benyttet konservatoren en lim som ble påført de løse bitene med en sprøyte.

Bildet er datert 1899 og viser en losbåt kalt «Skude» i god bør like utenfor innseilingen til Skudeneshavn. I bakgrunnen ser vi «Skudenes fyrstasjon» som ble oprettet i 1799. Fyranlegget er i dag fredet av riksantikvaren.

Motivet er svært typisk for Lauritz Haaland (1855-1938). Han var først og fremst en hjemstavnskildrer og hentet mange av motivene sine fra hjemstedet på Kvitsøy og områdene rundt. Haaland hadde et nært forhold til havet og skildret det i alle dets skiftende belysninger, aller helst frådende og stormfullt hav, men også stillheten som avspeiler himmelen. Ofte brukte han fiskebåter, dampskip og sjøfugl som samlende midtpunkt. Den stedlige tilknytningen verket har til regionen vår holdt sammen med de andre arbeidene vi har av Lauritz Haaland fra før av, gjorde det naturlig å innlemme også dette verket i samlingen. De andre verkene vi har av Lauritz Haaland kan du se på Digitalt museum: https://digitaltmuseum.org/search/?aq=owner%3F%3A%22HAL%22&q=Lauritz%20Haaland Ta en titt vel :-)!

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss