URN_NBN_no-nb_foto_NF_WB_03437

Aktuelt Haugalandmuseet

Barndom og leik

Bli med og leik

Dato: Desember 2021

BARNDOM OG LEK 

Barn har en trang til å utforske, oppdage og leke. Hvordan dette har tatt form, kommer an på når og hvor man vokste opp og om man var gutt eller jente. Også innenfor lek finner man en kjønnsdeling, med noen leker som lekes av gutter og jenter i like stor grad.  

 

Foto: Gutter som slår langball i gata. Bildet er tatt i 1955 i Oslo. Foto: Henriksen & Steen, Nasjonalbiblioteket.  

Tidligere slo guttene ball, spilte knivspill, gikk på stylter og slo på tønnebånd om våren. De badet, fisket, og seilte med båter i bekkene om sommeren. Når så snøen kom, rant de på kjelke, gikk på snøskøyter og bygde snøhytter. Jentene hinket paradis, dabbet ball, hoppet tau, lekte mor, far og barn og lekte mange av de sang– og klappeleker som finnes i dag. 

 

Foto: Barn som holder på med en ringdans lek. Bildet er tatt i 1911 og er fra Rønningen sanitetsforening i Oslo. Foto: Anders Beer Wilse, Nasjonalbiblioteket.  

 

Når vi snakker om lek, starter ofte diskusjonene. Hvordan skal leken lekes?

Hvilke regler er de rette og hvordan var nå teksten på denne sangleken. Det enkle svaret er at regler og tekster er tilpassa til stedet man vokste opp og samfunnet en vokste opp i. Bro, bro, brille er kjent fra middelalderen og kjent i hele Europa og variantene av sangleken er flere.   Noen holder seg mer eller mindre i den formen de var, mens andre har gjennomgått kraftige endringer. Noen leker har gått i glemmeboka, mens andre føres videre …  

I forbindelse med Haugesund sitt by jubileet i 2004 laget Rossabø skole en DVD, der de spilte inn flere sangleker. Museet hadde et ønske og behov for å gjøre noen av sangene tilgjengelige på sine nettsider i forbindelse med et undervisningsopplegget. Dermed så starta vi opp et prosjekt om dokumentasjon av sang- og klappeleker sammen med Mimregruppa ved Haugalandmuseet. Disse ønsket vi å formidle videre og vi fikk hjelp av Hauges skole i 2017-2018 til å spille inn noen av sangene. 

 

Flere sang- og klappeleker kan du se på Haugalandmuseet sin YouTube kanal 

 

Kilder: 

Tønnessen, Liv Kari. Slik levde småbarn før. Oslo: Universitetsforlaget. 1982.