lodd

Arrangement Nedstrand bygdemuseum

Et kongelig vektlodd

En av de minste gjenstandene vi har i samlingen, er et lite vektlodd på kun 60 gram. Det er en kopi av Ole Rømers vektlodd fra 1684. De ble laget for å sikre politisk makt til kong Christian V - eneveldig konge av Danmark-Norge.

Dato: 30.03--01.05.2020

Åpningstider: Åpent i sommer hver søndag 16.6-11.8.24 kl. 15:00-17:00
Velkommen!

Sted: Nedstrand

Pris: Gratis

Vektloddet veier 60 gram, eller 1/8 pund med stempelet til Christian V, årstallet 1684, og to B`er stemplet inn. Vektloddet er sannsynligvis en lovlig kopi av et loddsett som Ole Rømer laget 1683.

Astronomen Ole Rømer fikk tidlig på 1680-tallet i oppgave av Christian V å lage et nytt, enhetlig mål og vektsystem. Et loddsett var en del av disse endringene. Loddene var laget av messing. De største loddene veide ett pund (0,469 kg). Det minste loddet veide 1/32 pund, dvs. 14 gram. De første loddsettene ble laget i 1684. For å sikre at alle mål- og vektredskapene som ble brukt i riket hadde riktige størrelser, laget Ole Rømer ett sett med originaler som ble oppbevart hos myndighetene i København. Kopier av disse ble sendt til landets øverste regionale embetsmenn. I Norge gikk de til magistratene i Christiania og Bergen, som så fikk ansvar for å selge kopier til handelsmenn og andre i sine landsdeler. Kopier av magistratloddene skulle merkes med stempel både når de ble laget og ved jevnlige kontroller for å luke ut forfalskninger eller slitte redskap som viste feil. B-en´e, er et slikt stempel.

Christian V innførte ikke mål- og vektreformen av vitenskapelige grunner, men av politiske. Den kom i kjølvannet av at hans bestefar Fredrik den III i 1660 hadde innført Eneveldet, der kongen med trusler om vold tok makten fra de regionale adelsmennene og innførte absolutt monarki. Dette betydde at kongen fikk ubegrenset makt på bekostning av regionene og adelsmennene som hadde styrt dem. For å holde på makten var det viktig for kongen å bygge ned de regionale forskjellene i kongeriket. Innføringen av et enhetlig mål- og vektsystem for hele riket var en viktig del av dette.

Loddet er fra handelstedet til Ole og Olene i Espevik. Det er usikkert om loddet har vært i bruk der.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss