Hagen og Wrangellhuset, sett fra øst. Engkarsen blomstrer.

Aktuelt Haugalandmuseet

Experience this summer!

Visit the Wrangell Garden!

Dato: Open museum garden!