Haugesund 150 år.jpg 2

Arrangement Karmsund folkemuseum

Film | Haugesund 150 år

Film om kvalfangst

Dato: Søndag 4. oktober kl. 13:00 og kl. 14:00

Tidspunkt: Søndag 4. oktober kl. 13:00 og 14:00

Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregata 142, 5527 Haugesund

Pris: Voksen 70/ Honnør 50, barn gratis

I 2004 kunne Haugesund feire 150 års jubileum. Til jubileet vart Jubileumsfilmen Haugesund 150 år produsert.

Filmen inneheld ulike tema frå byen si historie og i dag står kvalfangst på programmet.

På digitalt museum finn du foto frå kvalfangsten https://digitaltmuseum.no/021015990384/hvalfangst

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss