Foto 1 Havråtunet

Arrangement Karmsund folkemuseum

Film på museet | Havråtunet

Klyngetunet på Osterøy

Dato: Lørdag 6.november 2021

Tidspunkt: kl. 13.00

Sted: Skåregata 142,5527 Haugesund

Pris: 50/70 barn gratis

  1. -7. november kl. 13 Film på museet – Havråtunet (1 t.5 min.)  

Havråtunet på Osterøy er i dag en del av Museumssenteret i Hordaland.  Gjennom aktiv gårdsdrift bevarer museet i dag bygningene, kulturlandskapet og kunnskapen om gamle arbeidsmetoder. Havrå er et karakteristisk vestlandsk klyngetun med boliger og driftsbygninger i tillegg til andre bygg som kvernhus, naust, og utløer. 

I 1950 ble det laga en dokumentarfilm om Havråtunet, som viser livet i et avstengt lite norsk bygdesamfunn. Folket på gården, brukte fremdeles gamle arbeidsmetoder innenfor jordbruket. Bli med på en reise i tid og flott naturomgivelser.  

Foto: Havråtunet. Fotograf: Mittet & Co. AS, 1978. Nasjonalbiblioteket.  

(Filmlink https://youtu.be/GyPVvB0VFKY) 

 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss