9a259e27-2086-4bd8-b6cb-c741d37a362c

Arrangement Karmsund folkemuseum

Film på museet | Klesstampa

Eksotisk film på museet!

Dato: Lørdag 25. september kl. 13:00

Tidspunkt: kl. 13.00

Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregata 142, 5527 Haugesund

Pris: Voksen 70,- Honnør 50,-, Barn under 16 år gratis inngang (medlemmer i Haugalandmuseets venner gratis inngang ved framvisning av medlemskort)

Klesstampa hadde en viktig funksjon og fantes på en rekke gårder. En stampa ulltøy til vadmel.  På gården Kvæstad i Suldal hadde de ei slik gårdsstampe som var i drift til 1958. Denne stampa var en av de siste i full stand i 1970. Folket på gården kunne ennå kunsten. Filmen er fra 1970.  

Foto: Veve vadmel, slå til saman 

(Filmlink https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifilm_795918_20191121) 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss