Mannedamene

Arrangement Karmsund folkemuseum

Film på museet | Mannedamene

Rederinnene

Dato: Søndag 14. november kl. 13:00

Tidspunkt: kl.13.00

Sted: Skåregata 142,5527 Haugesund

Pris: 50/70 barn gratis

  1. – 14. november kl. 13 Filmvisning Mannedamene (29 min.)

Mannedamene handler om skipsrederne Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen. Sammen startet de det som skulle bli Haugesunds fjerde største rederi, Brummenæs & Torgersen. De kjøpte sitt første dampskip i 1909, og skipene deres seilte etter hvert over hele verden. Historien om rederinnene  finner sted samtidig som Haugesund utviklet seg til å bli Norges fjerde største sjøfartsby.

Dermed er deres utvikling som skipsredere nært knyttet til Haugesunds utviklingshistorie. 

De to kvinnene har fått oppkalt en gate etter seg og det er også kommet ut bøker om disse to kvinnenes historie.  

Produsent Karl Johan Paulsen.  

Museet har også laget en digitalhistorie om rederinnene, den finner du her https://digitaltmuseum.no/011085440588/brummenaes-og-torgersen 

Foto: Brummenæs & Torgersen. MHB-F.001663, Haugalandmuseet 

(Film på DVD) 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss