Skudeneshavn søndag 8. januar

Arrangement Karmsund folkemuseum

Søndagsforedrag | Skudeneshavn – byen som verna seg sjølv

Velkommen til søndagsforedrag! Vi setter fokus på klima og berekraftig bygningsvern og spør om me kan læra noko av den lokale byggjeskikken? Finst det metodar og tankesett i dei gamle bygningane som kan læra oss i dag noko om klimatilpassing og klimagassreduksjon?

Dato: Søndag 8. januar kl. 13:00

Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregt. 142, 5527 Haugesund

Pris: Voksen kr. 70,-, Honnør kr. 50,-, barn gratis (under 16 år) og medlemmer i Haugalandmuseets venner

Søndag 8. januar
Kl. 13.00
Skudeneshavn- byen som verna seg sjølv
-engasjement, tradisjonshandverk og gjenbruk.
Ved Ane Steingildra Alvestad, kommuneantikvar og Rune Johnsen, kulturvernskonsulent, Karmøy kommune.

Skudeneshavn er eit av Noregs best bevarte trehusmiljø og fredninga skal sikra dei kulturhistoriske og arkitektoniske verdiane i gater, hamnebasseng, bryggjer, allmenningar, park, hagar og andre grøntområde. Bygningar frå tida etter 1940 skal sikrast i den grada det er nødvendig av omsyn til kulturmiljøet. Fredninga er ikkje til hinder for at Skudeneshavn blir haldne oppe og blir vidareførte som ein levande by med bustader, handel og anna næringsverksemd. I foredraget får du innsikt i kva fredningen betyr for Skudeneshavn og korleis innbyggjarar og kommunen tenkjer om handverk og gjenbruk av materiale i byen.

Inngang kr. 70/50.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss