MHB-F.014434

Aktuelt Haugalandmuseet

Fredaggløtt fra samlingene!

Ukens fredagsgløtt er tilegnet måker. Midt i hekkesesongen ble dette bildet gjort klart for publisering på digitaltmuseum.no. Bestanden av sjøfugl har gått kraftig ned. Kanskje kan fotosamlingene hjelpe oss med å se endringene og sette mer pris på sjøfuglene, også måkene som er både elsket og hatet.

Dato: Juni

Måkebestanden har gått kraftig ned de siste årene. I dag er 4 av våre 7 hekkende måkearter rødlistet, noe som betyr at bestanden betegnes fra sårbar til kritisk truet. Under sildefisket var måker og andre sjøfugl et mye vanligere syn enn i dag, med store kolonier langs kysten. Vi vet ikke om det var like mange meninger om måkene da som nå, men dette postkortet viser at de ble assosiert med et rikt fiske. Under bildet har det stått «Haugesund i fisketiden. Eneret Nils Sund».

Kortet er hentet fra Sunds produksjon av postkort til salg i bokhandelen. Det jobbes for tiden med å få katalogisert og publisert denne spennende samlingen.

Kan du navnet på de vanligste måkeartene? Her er to nettsteder hvor du kan lese mer om måkene vi kan se i byen, på sjøen og på fjellet: https://www.bymaker.no/Bymakeguiden og https://www.artsdatabanken.no/Pages/189313/Maakefamilien. Hvilke måkearter ser du i sommer?

Foto: Fotograf ukjent / Haugalandmuseet, MHB-F.014434