Rask

Aktuelt Haugalandmuseet

Fredagsgløtt fra samlingen!

Ukens Fredagsgløtt er et intervju fra 1975, der skipsfører Sverre Ulvik forteller om sin tid som sjømann og kaptein.  Ulvik var født i 1887  og mønstret første gang på som dekksgutt på skonnerten "Rask" av Haugesund i 1904.

Dato: 09.juni .2023

Hans første tur gikk til Frankrike, New Foundland og England. Med «Rask» deltok de i den kjente klippfiskeksporten fra New Foundland, som eksporterte til det europeiske markedet. Norke seilfartøyer var engasjert i denne handelen fra 1885-1911. En stor andel av den utenlandske flåten kom fra Haugesund (36), Kopervik (3) og Sudeneshavn (11). Og skonnerten #Rask», med dekksgutten Ulvik om bord var altså en av disse.

Deretter mønstret Ulvik på «D/S Odin», som gikk til Rotterdam i 1905, under Unionsoppløsningen. Her forteller han om uroligheter og slagsmål mellom nordmenn og svensker.

I 1906 gikk han på hvalfangst på Island med D/S «Hekla». Han seilte siden med en rekke større og mindre dampskip: D/S «Lesseps», D/S «Fram», D/S «Skude», D/S «Fernanda», D/S «Aslaug», D/S «Hareide», for å nevne noen.

Ulvik tok styrmannskolen i 1920, skipperskolen 1921 og seilte som skipper første gang i 1924, på D/S «Formica». Dette var en tid med mye arbeidsledighet, og fra tidlig på 1930-tallet seilte han i Kinafart i mange år for mange utenlandske skip, både før, under og etter andre verdenskrig. Ulvik gikk i land hjemme i Norge i 1949.

Hør hele intervjuet her: https://digitaltmuseum.no/0211313562090/intervju-med-skipsforer-sverre-ulvik-minner-fra-skipsfarten-opptak-fra

Du kan lese mer om Sverre Ulvik i Krigsseilerregisteret: https://www.krigsseilerregisteret.no/sjofolk/654683/monstringer

Sverre Ulvik ble intervjuet av Karl Fr. Røvær. Røvær var sjømann og skipsfører, og aktivt medlem av sjømannsforeningen. Like etter andre verdenskrig grunnla han firmaet Karl Fr. Røvær A/S, som jobbet med skipsvedlikehold, tankrengjøring, transport og relatert hjelpearbeid. Han drev dette firmaet i over 30 år og hadde nær 100 ansatte, hvor de fleste hadde lang erfaring fra skipsfart og fiske.

På hobbybasis og eget initiativ samlet kaptein Røvær inn historisk materiale knyttet til skipsfart og livet til sjøs. Mellom ca. 1970 og 1983 gjennomførte han en serie intervjuer med eldre skipsførere, sjømenn og skipsredere om skipsfarten i Haugesund og omegn, og med hjelp av Bård Eriksen ble disse intervjuene tatt opp på lydbånd. Intervjuene inneholder bl.a. førstehåndsberetninger og minner fra 1890-årene og tidlig på 1900-tallet, av sjømenn som selv opplevde seilskutetida i Haugesund og livet om bord på dampskipene.

Avfotografert maleri av skonnerten «Rask» for fulle seil. «Rask» var opprinnelig bygget som galeas, men ble rigget om til skonnert, som her. Skipet deltok i saltfisktraden på Newfoundland/Labrador. Foto: MHB-F_HR-C-042, Karmsund folkemuseums fotosamling.